Mua bán căn hộ tại Việt Nam

1 - 15 của 28
Cho thuê Kho xưởng 3000 m2 tại Huyện Quế Võ

Bắc Ninh, Huyện Quế Võ, Xã Đào Viên

3000 m2
Đông Bắc
₫ 222 triệu

11/16/2019

Cho thuê Kho xưởng 6000 m2 tại Huyện Quế Võ

Bắc Ninh, Huyện Quế Võ, Xã Việt Hùng

6000 m2
₫ 360 triệu

11/16/2019

Cho thuê Kho xưởng 17200 m2 tại Huyện Quế Võ

Bắc Ninh, Huyện Quế Võ, Xã Ngọc Xá

17200 m2
₫ 1.2 tỷ

11/16/2019

Cho thuê Kho xưởng 0 m2 tại Huyện Quế Võ

Bắc Ninh, Huyện Quế Võ, Thị Trấn Phố Mới

₫ 100 triệu

11/15/2019

Cho thuê Kho xưởng 1400 m2 tại Huyện Quế Võ

Bắc Ninh, Huyện Quế Võ, Xã Phương Liễu

1400 m2
₫ 100 triệu

11/15/2019

Cho thuê Kho xưởng 2400 m2 tại Huyện Quế Võ

Bắc Ninh, Huyện Quế Võ, Xã Phương Liễu

2400 m2
₫ 138 triệu

11/14/2019

Cho thuê Kho xưởng 4500 m2 tại Huyện Quế Võ

Bắc Ninh, Huyện Quế Võ, Xã Phương Liễu

4500 m2
₫ 270 triệu

11/14/2019

Cho thuê Kho xưởng 4200 m2 tại Huyện Quế Võ

Bắc Ninh, Huyện Quế Võ, Xã Phương Liễu

4200 m2
₫ 252 triệu

11/14/2019

Cho thuê Kho xưởng 8000 m2 tại Huyện Quế Võ

Bắc Ninh, Huyện Quế Võ, Xã Phương Liễu

8000 m2
₫ 520 triệu

11/14/2019

Cho thuê Kho xưởng 2000 m2 tại Huyện Quế Võ

Bắc Ninh, Huyện Quế Võ, Xã Bằng An

2000 m2
₫ 140 triệu

11/13/2019

Cho thuê Kho xưởng 3600 m2 tại Huyện Quế Võ

Bắc Ninh, Huyện Quế Võ, Xã Phương Liễu

3600 m2
₫ 216 triệu

11/11/2019

Cho thuê Kho xưởng 2000 m2 tại Huyện Quế Võ

Bắc Ninh, Huyện Quế Võ, Xã Phương Liễu

2000 m2
₫ 100 triệu

11/11/2019

Cho thuê Kho xưởng 3000 m2 tại Huyện Quế Võ

Bắc Ninh, Huyện Quế Võ, Xã Phương Liễu

3000 m2
₫ 168 triệu

11/11/2019

Cho thuê Kho xưởng 2000 m2 tại Huyện Quế Võ

Bắc Ninh, Huyện Quế Võ, Xã Phương Liễu

2000 m2
₫ 100 triệu

11/11/2019

Cho thuê Kho xưởng 2400 m2 tại Huyện Quế Võ

Bắc Ninh, Huyện Quế Võ, Xã Phương Liễu

2400 m2
₫ 120 triệu

11/11/2019