Cho thuê Kho xưởng tại Huyện Quế Võ, Bắc Ninh

1 - 15 của 36
Cho thuê Kho xưởng 3000 m2 tại Huyện Quế Võ

Bắc Ninh, Huyện Quế Võ, Xã Phượng Mao

3000 m2
₫ 200 triệu

05/23/2020

Cho thuê Kho xưởng 2000 m2 tại Huyện Quế Võ

Bắc Ninh, Huyện Quế Võ, Xã Phương Liễu

2000 m2
₫ 100 triệu

05/23/2020

Cho thuê Kho xưởng 2400 m2 tại Huyện Quế Võ

Bắc Ninh, Huyện Quế Võ, Xã Phương Liễu

2400 m2
₫ 120 triệu

05/23/2020

Cho thuê Kho xưởng 3000 m2 tại Huyện Quế Võ

Bắc Ninh, Huyện Quế Võ, Xã Phương Liễu

3000 m2
₫ 168 triệu

05/23/2020

Cho thuê Kho xưởng 2100 m2 tại Huyện Quế Võ

Bắc Ninh, Huyện Quế Võ, Xã Phương Liễu

2100 m2
₫ 13 tỷ

05/23/2020

Cho thuê Kho xưởng 1800 m2 tại Huyện Quế Võ

Bắc Ninh, Huyện Quế Võ, Xã Phương Liễu

1800 m2
₫ 112 triệu

05/23/2020

Cho thuê Kho xưởng 4300 m2 tại Huyện Quế Võ

Bắc Ninh, Huyện Quế Võ, Xã Phương Liễu

4300 m2
₫ 230 triệu

05/23/2020

Cho thuê Kho xưởng 4000 m2 tại Huyện Quế Võ

Bắc Ninh, Huyện Quế Võ, Xã Phương Liễu

4000 m2
₫ 16.5 triệu

05/23/2020

Cho thuê Kho xưởng 1500 m2 tại Huyện Quế Võ

Bắc Ninh, Huyện Quế Võ, Xã Việt Hùng

1500 m2
₫ 121 triệu

05/22/2020

Cho thuê Kho xưởng 3554 m2 tại Huyện Quế Võ

Bắc Ninh, Huyện Quế Võ, Xã Bằng An

3554 m2
₫ 296 triệu

05/20/2020

Cho thuê Kho xưởng 3000 m2 tại Huyện Quế Võ

Bắc Ninh, Huyện Quế Võ, Xã Phương Liễu

3000 m2
₫ 172.5 triệu

05/18/2020

Cho thuê Kho xưởng 998 m2 tại Huyện Quế Võ

Bắc Ninh, Huyện Quế Võ, Xã Phương Liễu

998 m2
₫ 5 triệu

05/16/2020

Cho thuê Kho xưởng 1000 m2 tại Huyện Quế Võ

Bắc Ninh, Huyện Quế Võ, Xã Phương Liễu

1000 m2
₫ 5 triệu

05/15/2020

Cho thuê Kho xưởng 800 m2 tại Huyện Quế Võ

Bắc Ninh, Huyện Quế Võ, Xã Phương Liễu

800 m2
₫ 64 triệu

05/15/2020

Cho thuê Kho xưởng 6000 m2 tại Huyện Quế Võ

Bắc Ninh, Huyện Quế Võ, Xã Việt Hùng

6000 m2
₫ 360 triệu

05/15/2020