Cho thuê kho xưởng tại Bắc Ninh

1 - 15 của 156
Cho Thuê Xưởng 3000m2 Tại Hoàn Sơn, Tiên Du

Bắc Ninh, Huyện Tiên Du, Xã Đại Đồng

3000 m2
₫ 100 triệu

12/08/2019

Cho thuê Kho xưởng 1100 m2 tại Thành phố Bắc Ninh

Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Xã Khúc Xuyên

1100 m2
₫ 60 triệu

12/14/2019

Cho thuê Kho xưởng 1300 m2 tại Huyện Từ Sơn

Bắc Ninh, Huyện Từ Sơn, Xã Tương Giang

1300 m2
₫ 72.8 triệu

12/12/2019

Cho thuê Kho xưởng 4500 m2 tại Huyện Tiên Du

Bắc Ninh, Huyện Tiên Du, Xã Đại Đồng

4500 m2
₫ 261 triệu

12/12/2019

Cho thuê Kho xưởng 1300 m2 tại Huyện Thuận Thành

Bắc Ninh, Huyện Thuận Thành, Xã Hà Mãn

1300 m2
₫ 58.5 triệu

12/12/2019

Cho thuê Kho xưởng 800 m2 tại Huyện Từ Sơn

Bắc Ninh, Huyện Từ Sơn, Thị Trấn Từ Sơn

800 m2
₫ 44 triệu

12/12/2019

Cho thuê Kho xưởng 4100 m2 tại Huyện Từ Sơn

Bắc Ninh, Huyện Từ Sơn, Thị Trấn Từ Sơn

4100 m2
₫ 254.2 triệu

12/12/2019

Cho thuê Kho xưởng 1500 m2 tại Huyện Thuận Thành

Bắc Ninh, Huyện Thuận Thành, Xã Thanh Khương

1500 m2
₫ 67.5 triệu

12/12/2019

Cho thuê Kho xưởng 1000 m2 tại Huyện Thuận Thành

Bắc Ninh, Huyện Thuận Thành, Xã Hà Mãn

1000 m2
₫ 45 triệu

12/12/2019

Cho thuê Kho xưởng 2300 m2 tại Huyện Từ Sơn

Bắc Ninh, Huyện Từ Sơn, Thị Trấn Từ Sơn

2300 m2
₫ 142.6 triệu

12/12/2019

Cho thuê Kho xưởng 900 m2 tại Huyện Từ Sơn

Bắc Ninh, Huyện Từ Sơn, Phường Tân Hồng

900 m2
₫ 45 triệu

12/12/2019

Cho thuê Kho xưởng 1680 m2 tại Huyện Tiên Du

Bắc Ninh, Huyện Tiên Du, Xã Đại Đồng

1680 m2
₫ 109.2 triệu

12/12/2019

Cho thuê Kho xưởng 3000 m2 tại Huyện Từ Sơn

Bắc Ninh, Huyện Từ Sơn, Phường Tân Hồng

3000 m2
₫ 183 triệu

12/12/2019

Cho thuê Kho xưởng 1600 m2 tại Huyện Thuận Thành

Bắc Ninh, Huyện Thuận Thành, Xã Thanh Khương

1600 m2
₫ 56 triệu

12/12/2019

Cho thuê Kho xưởng 3500 m2 tại Huyện Từ Sơn

Bắc Ninh, Huyện Từ Sơn, Phường Đình Bảng

3500 m2
₫ 262.5 triệu

12/12/2019