Cho thuê kho xưởng tại Bắc Ninh

1 - 15 của 156
Cho Thuê Xưởng 3000m2 Tại Hoàn Sơn, Tiên Du

Bắc Ninh, Huyện Tiên Du, Xã Đại Đồng

3000 m2
₫ 100 triệu

12/08/2019

Cho thuê Kho xưởng 12000 m2 tại Huyện Yên Phong

Bắc Ninh, Huyện Yên Phong, Xã Yên Trung

12000 m2
₫ 828 triệu

12/16/2019

Cho thuê Kho xưởng 2510 m2 tại Huyện Từ Sơn

Bắc Ninh, Huyện Từ Sơn, Phường Tân Hồng

2510 m2
₫ 175.7 triệu

12/16/2019

Cho thuê Kho xưởng 2010 m2 tại Huyện Từ Sơn

Bắc Ninh, Huyện Từ Sơn, Phường Tân Hồng

2010 m2
₫ 15.388 triệu

12/16/2019

Cho thuê Kho xưởng 3000 m2 tại Huyện Quế Võ

Bắc Ninh, Huyện Quế Võ, Xã Đào Viên

3000 m2
Đông Bắc
₫ 222 triệu

12/16/2019

Cho thuê Kho xưởng 6000 m2 tại Huyện Quế Võ

Bắc Ninh, Huyện Quế Võ, Xã Việt Hùng

6000 m2
₫ 360 triệu

12/16/2019

Cho thuê Kho xưởng 3000 m2 tại Thành phố Bắc Ninh

Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Xã Khắc Niệm

3000 m2
₫ 90 triệu

12/16/2019

Cho thuê Kho xưởng 3000 m2 tại Huyện Tiên Du

Bắc Ninh, Huyện Tiên Du, Xã Hoàn Sơn

3000 m2
₫ 230 triệu

12/14/2019

Cho thuê Kho xưởng 3000 m2 tại Huyện Tiên Du

Bắc Ninh, Huyện Tiên Du, Xã Đại Đồng

3000 m2
₫ 231 triệu

12/14/2019

Cho thuê Kho xưởng 6000 m2 tại Huyện Yên Phong

Bắc Ninh, Huyện Yên Phong, Xã Tam Giang

6000 m2
₫ 410 triệu

12/14/2019

Cho thuê Kho xưởng 5500 m2 tại Huyện Tiên Du

Bắc Ninh, Huyện Tiên Du, Xã Hoàn Sơn

5500 m2
₫ 300 triệu

12/14/2019

Cho thuê Kho xưởng 1400 m2 tại Thành phố Bắc Ninh

Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Xã Vân Dương

1400 m2
₫ 100 triệu

12/14/2019

Cho thuê Kho xưởng 4000 m2 tại Huyện Tiên Du

Bắc Ninh, Huyện Tiên Du, Xã Đại Đồng

4000 m2
₫ 230 triệu

12/14/2019

Cho thuê Kho xưởng 1800 m2 tại Huyện Tiên Du

Bắc Ninh, Huyện Tiên Du, Xã Đại Đồng

1800 m2
₫ 144 triệu

12/14/2019

Cho thuê Kho xưởng 5000 m2 tại Thành phố Bắc Ninh

Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Xã Hạp Lĩnh

5000 m2
₫ 250 triệu

12/14/2019