Cho thuê kho xưởng tại Bắc Ninh

1 - 15 của 151
Cho Thuê Xưởng 3000m2 Tại Hoàn Sơn, Tiên Du

Bắc Ninh, Huyện Tiên Du, Xã Đại Đồng

3000 m2
₫ 100 triệu

11/24/2019

Cho thuê Kho xưởng 3000 m2 tại Huyện Quế Võ

Bắc Ninh, Huyện Quế Võ, Xã Phương Liễu

3000 m2
₫ 172.5 triệu

12/07/2019

Cho thuê Kho xưởng 1800 m2 tại Huyện Tiên Du

Bắc Ninh, Huyện Tiên Du, Xã Đại Đồng

1800 m2
₫ 144 triệu

12/06/2019

Cho thuê Kho xưởng 2000 m2 tại Thành phố Bắc Ninh

Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Xã Vân Dương

2000 m2
₫ 140 triệu

12/06/2019

Cho thuê Kho xưởng 1000 m2 tại Huyện Tiên Du

Bắc Ninh, Huyện Tiên Du, Xã Đại Đồng

1000 m2
₫ 63 triệu

12/04/2019

Cho thuê Kho xưởng 4000 m2 tại Huyện Tiên Du

Bắc Ninh, Huyện Tiên Du, Xã Nội Duệ

4000 m2

12/04/2019

Cho thuê Kho xưởng 6000 m2 tại Huyện Yên Phong

Bắc Ninh, Huyện Yên Phong, Thị Trấn Chờ

6000 m2
₫ 420 triệu

12/04/2019

Cho thuê Kho xưởng 2000 m2 tại Huyện Yên Phong

Bắc Ninh, Huyện Yên Phong, Xã Yên Trung

2000 m2
₫ 100 triệu

12/03/2019

Cho thuê Kho xưởng 12000 m2 tại Huyện Yên Phong

Bắc Ninh, Huyện Yên Phong, Xã Yên Trung

12000 m2
₫ 828 triệu

12/03/2019

Cho thuê Kho xưởng 4000 m2 tại Huyện Tiên Du

Bắc Ninh, Huyện Tiên Du, Xã Hoàn Sơn

4000 m2
-1
₫ 150 triệu

12/03/2019

Cho thuê Kho xưởng 3000 m2 tại Thành phố Bắc Ninh

Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Xã Khắc Niệm

3000 m2
₫ 90 triệu

12/02/2019

Cho thuê Kho xưởng 6000 m2 tại Huyện Quế Võ

Bắc Ninh, Huyện Quế Võ, Xã Việt Hùng

6000 m2
₫ 360 triệu

12/02/2019

Cho thuê Kho xưởng 3000 m2 tại Huyện Quế Võ

Bắc Ninh, Huyện Quế Võ, Xã Đào Viên

3000 m2
Đông Bắc
₫ 222 triệu

12/02/2019

Cho thuê Kho xưởng 4000 m2 tại Huyện Tiên Du

Bắc Ninh, Huyện Tiên Du, Xã Đại Đồng

4000 m2
₫ 230 triệu

11/30/2019

Cho thuê Kho xưởng 1400 m2 tại Thành phố Bắc Ninh

Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Xã Vân Dương

1400 m2
₫ 100 triệu

11/30/2019