Cho thuê Kho xưởng tại Bắc Giang

1 - 14 của 14
Cho thuê Kho xưởng 1000 m2 tại Huyện Việt Yên

Bắc Giang, Huyện Việt Yên, Thị Trấn Bích Động

1000 m2
₫ 65 triệu

07/11/2020

Cho thuê Kho xưởng 5000 m2 tại Huyện Việt Yên

Bắc Giang, Huyện Việt Yên, Thị Trấn Bích Động

5000 m2
₫ 35 triệu

07/10/2020

Cho thuê Kho xưởng 2500 m2 tại Huyện Việt Yên

Bắc Giang, Huyện Việt Yên, Xã Quang Châu

2500 m2
₫ 125 triệu

07/10/2020

Cho thuê Kho xưởng 3000 m2 tại Huyện Việt Yên

Bắc Giang, Huyện Việt Yên, Thị Trấn Bích Động

3000 m2
₫ 210 triệu

07/10/2020

Cho thuê Kho xưởng 2400 m2 tại Huyện Yên Dũng

Bắc Giang, Huyện Yên Dũng, Xã Nội Hoàng

2400 m2
₫ 140 triệu

07/06/2020

Cho thuê Kho xưởng 2100 m2 tại Huyện Việt Yên

Bắc Giang, Huyện Việt Yên, Xã Vân Trung

2100 m2
₫ 107 triệu

07/06/2020

Cho thuê Kho xưởng 2500 m2 tại Huyện Yên Dũng

Bắc Giang, Huyện Yên Dũng, Xã Song Khê

2500 m2
₫ 145 triệu

07/06/2020

Cho thuê Kho xưởng 8000 m2 tại Huyện Lạng Giang

Bắc Giang, Huyện Lạng Giang, Xã Đại Lâm

8000 m2
₫ 320 triệu

07/06/2020

Cho thuê Kho xưởng 6000 m2 tại Huyện Việt Yên

Bắc Giang, Huyện Việt Yên, Xã Hoàng Ninh

6000 m2
₫ 400 triệu

07/03/2020

Cho thuê Kho xưởng 1255 m2 tại Thành phố Bắc Giang

Bắc Giang, Thành phố Bắc Giang, Phường Hoàng Văn Thụ

1255 m2
₫ 78 triệu

07/02/2020

Cho thuê Kho xưởng 4000 m2 tại Huyện Yên Dũng

Bắc Giang, Huyện Yên Dũng, Xã Song Khê

4000 m2
₫ 228 triệu

07/02/2020

Cho thuê Kho xưởng 2365 m2 tại Thành phố Bắc Giang

Bắc Giang, Thành phố Bắc Giang, Xã Song Mai

2365 m2
₫ 137 triệu

07/02/2020

Cho thuê Kho xưởng 2005 m2 tại Thành phố Bắc Giang

Bắc Giang, Thành phố Bắc Giang, Xã Xương Giang

2005 m2
₫ 130 triệu

07/02/2020

Cho thuê Kho xưởng 5000 m2 tại Huyện Việt Yên

Bắc Giang, Huyện Việt Yên, Xã Vân Trung

5000 m2
₫ 35 tỷ

06/29/2020