Cho thuê Kho xưởng tại Tp. Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu

1 - 15 của 19
Cho thuê Kho xưởng 484 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 6

484 m2
₫ 55 triệu

08/06/2020

Cho thuê Kho xưởng 484 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 8

484 m2
₫ 55 triệu

08/05/2020

Cho thuê Kho xưởng 1500 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 7

1500 m2
₫ 210 triệu

08/03/2020

Cho thuê Kho xưởng 0 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 10

₫ 20 triệu

08/03/2020

Cho thuê Kho xưởng 450 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 5

450 m2
₫ 15 triệu

08/03/2020

Cho thuê Kho xưởng 500 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường Nguyễn An Ninh

500 m2
₫ 30 triệu

08/03/2020

Cho thuê Kho xưởng 702 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường Thắng Nhất

702 m2
₫ 36 triệu

07/30/2020

Cho thuê Kho xưởng 1200 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường Thắng Nhất

1200 m2
₫ 35 triệu

07/30/2020

Cho thuê Kho xưởng 500 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường Nguyễn An Ninh

500 m2
₫ 30 triệu

07/30/2020

Cho thuê Kho xưởng 1000 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 8

1000 m2
₫ 40 triệu

07/30/2020

Cho thuê Kho xưởng 1530 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 1

1530 m2
₫ 50 triệu

07/30/2020

Cho thuê Kho xưởng 2900 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường Nguyễn An Ninh

2900 m2
₫ 180 triệu

07/29/2020

Cho thuê Kho xưởng 211 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 4

211 m2
₫ 70 triệu

07/29/2020

Cho thuê Kho xưởng 900 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 10

900 m2
11
₫ 35 triệu

07/26/2020

Cho thuê Kho xưởng 200 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 10

200 m2
11
₫ 10 triệu

07/26/2020