Cho thuê kho xưởng tại Tp. Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu

1 - 15 của 34
Cho thuê kho xưởng tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 7

1500 m2
₫ 210 triệu

09/29/2020

Cho thuê kho xưởng tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 5

450 m2
₫ 15 triệu

09/28/2020

Cho thuê kho xưởng tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 10

₫ 20 triệu

09/24/2020

Cho thuê kho xưởng tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường Nguyễn An Ninh

500 m2
₫ 30 triệu

09/24/2020

Cho thuê kho xưởng tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 10

400 m2
₫ 30 triệu

09/20/2020

Cho thuê kho xưởng tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường Thắng Nhất

300 m2
₫ 11 triệu

09/19/2020

Cho thuê kho xưởng tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 8

600 m2
₫ 15 triệu

09/19/2020

Cho thuê kho xưởng tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 9

1000 m2
₫ 60 triệu

09/14/2020

Cho thuê kho xưởng tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 10

400 m2
₫ 17 triệu

09/14/2020

Cho thuê kho xưởng tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 9

₫ 60 triệu

09/14/2020

Cho thuê kho xưởng tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 4

400 m2
₫ 40 triệu

09/14/2020

Cho thuê kho xưởng tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường Nguyễn An Ninh

250 m2
₫ 5 triệu

09/14/2020

Cho thuê kho xưởng tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 9

1000 m2
₫ 40 triệu

09/14/2020

Cho thuê kho xưởng tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 9

₫ 70 triệu

09/14/2020

Cho thuê kho xưởng tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 3

1549 m2
₫ 200 triệu

09/14/2020