Cho thuê Kho xưởng tại Việt Nam

1 - 15 của 2225
Cho thuê Kho xưởng 1900 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Bình Chiểu

1900 m2
₫ 80 triệu

07/07/2020

Cho thuê Kho xưởng 540 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Hiệp Bình Phước

540 m2
₫ 65 triệu

07/07/2020

Cho thuê Kho xưởng 240 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Hiệp Bình Chánh

240 m2
₫ 18 triệu

07/07/2020

Cho thuê Kho xưởng 530 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Hiệp Bình Phước

530 m2
₫ 30 triệu

07/07/2020

Cho thuê Kho xưởng 4800 m2 tại Huyện Đông Anh

TP.Hà Nội, Huyện Đông Anh, Xã Nguyên Khê

4800 m2
₫ 180 triệu

07/07/2020

Cho thuê Kho xưởng 4300 m2 tại Huyện Sóc Sơn

TP.Hà Nội, Huyện Sóc Sơn, Xã Phú Minh

4300 m2
₫ 150 triệu

07/07/2020

Cho thuê Kho xưởng 2000 m2 tại Huyện Đông Anh

TP.Hà Nội, Huyện Đông Anh, Xã Nam Hồng

2000 m2
₫ 44 triệu

07/07/2020

Cho thuê Kho xưởng 3000 m2 tại Huyện Đông Anh

TP.Hà Nội, Huyện Đông Anh, Thị trấn Đông Anh

3000 m2
₫ 55 triệu

07/07/2020

Cho thuê Kho xưởng 3800 m2 tại Huyện Mê Linh

TP.Hà Nội, Huyện Mê Linh, Thị Trấn Quang Minh

3800 m2
₫ 88 triệu

07/07/2020

Cho thuê Kho xưởng 4000 m2 tại Huyện Mê Linh

TP.Hà Nội, Huyện Mê Linh, Thị Trấn Quang Minh

4000 m2
₫ 88 triệu

07/07/2020

Cho thuê Kho xưởng 4700 m2 tại Huyện Mê Linh

TP.Hà Nội, Huyện Mê Linh, Thị Trấn Chi Đông

4700 m2
₫ 104 triệu

07/07/2020

Cho thuê Kho xưởng 400 m2 tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường Bình Hưng Hoà B

400 m2
2
₫ 22 triệu

07/07/2020

Cho thuê Kho xưởng 400 m2 tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường Bình Hưng Hoà B

400 m2
2
₫ 22 triệu

07/07/2020