Cho thuê Kho xưởng tại Việt Nam

1 - 15 của 2103
Cho thuê Kho xưởng 1700 m2 tại Huyện Từ Sơn

Bắc Ninh, Huyện Từ Sơn, Phường Đồng Nguyên

1700 m2
₫ 122 triệu

07/13/2020

Cho thuê Kho xưởng 5000 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Tân Kiên

5000 m2
₫ 80 triệu

07/13/2020

Cho thuê Kho xưởng 200 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Vĩnh Lộc A

200 m2
1
₫ 9 triệu

07/13/2020

Cho thuê Kho xưởng 2800 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Linh Trung

2800 m2
₫ 120 triệu

07/13/2020

Cho thuê Kho xưởng 1500 m2 tại Huyện Hoài Đức

TP.Hà Nội, Huyện Hoài Đức, Xã An Khánh

1500 m2

07/13/2020

Cho thuê Kho xưởng 750 m2 tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Lĩnh Nam

750 m2
₫ 75 triệu

07/13/2020

Cho thuê Kho xưởng 2500 m2 tại Huyện Quốc Oai

TP.Hà Nội, Huyện Quốc Oai, Thị Trấn Quốc Oai

2500 m2
₫ 150 triệu

07/13/2020

Cho thuê Kho xưởng 300 m2 tại Huyện Thường Tín

TP.Hà Nội, Huyện Thường Tín, Xã Tiền Phong

300 m2
₫ 15 triệu

07/13/2020

Cho thuê Kho xưởng 360 m2 tại Huyện Đan Phượng

TP.Hà Nội, Huyện Đan Phượng, Xã Đan Phượng

360 m2
₫ 10 triệu

07/13/2020

Cho thuê Kho xưởng 2500 m2 tại Huyện Sóc Sơn

TP.Hà Nội, Huyện Sóc Sơn, Xã Phù Lỗ

2500 m2
₫ 110 triệu

07/13/2020

Cho thuê Kho xưởng 1000 m2 tại Huyện Sóc Sơn

TP.Hà Nội, Huyện Sóc Sơn, Xã Phù Lỗ

1000 m2
₫ 48 triệu

07/13/2020

Cho thuê Kho xưởng 1000 m2 tại Huyện Sóc Sơn

TP.Hà Nội, Huyện Sóc Sơn, Xã Quang Tiến

1000 m2
₫ 40 triệu

07/13/2020

Cho thuê Kho xưởng 3700 m2 tại Huyện Sóc Sơn

TP.Hà Nội, Huyện Sóc Sơn, Thị trấn Sóc Sơn

3700 m2
₫ 123 triệu

07/13/2020