Cho thuê Kho xưởng tại Việt Nam

1 - 15 của 2226
Cho thuê Kho xưởng 500 m2 tại Huyện Mỹ Hào

Hưng Yên, Huyện Mỹ Hào, Thị trấn Bần Yên Nhân

500 m2
₫ 23 triệu

07/08/2020

Cho thuê Kho xưởng 500 m2 tại Huyện Mỹ Hào

Hưng Yên, Huyện Mỹ Hào, Thị trấn Bần Yên Nhân

500 m2
₫ 50 triệu

07/08/2020

Cho thuê Kho xưởng 500 m2 tại Huyện Mỹ Hào

Hưng Yên, Huyện Mỹ Hào, Thị trấn Bần Yên Nhân

500 m2
₫ 30 triệu

07/08/2020

Cho thuê Kho xưởng 500 m2 tại Huyện Mỹ Hào

Hưng Yên, Huyện Mỹ Hào, Thị trấn Bần Yên Nhân

500 m2
₫ 35 triệu

07/08/2020

Cho thuê Kho xưởng 5000 m2 tại Huyện Mỹ Hào

Hưng Yên, Huyện Mỹ Hào, Xã Hòa Phong

5000 m2
₫ 40 triệu

07/08/2020

Cho thuê Kho xưởng 2500 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Xuân Thới Sơn

2500 m2
₫ 75 triệu

07/08/2020

Cho thuê Kho xưởng 3000 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Bà Ðiểm

3000 m2
₫ 219 triệu

07/08/2020

Cho thuê Kho xưởng 5000 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Xuân Thới Sơn

5000 m2
₫ 185 triệu

07/08/2020

Cho thuê Kho xưởng 4600 m2 tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường Bình Trị Đông A

4600 m2
₫ 184 triệu

07/08/2020

Cho thuê Kho xưởng 9950 m2 tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 02

9950 m2
₫ 1.373 tỷ

07/08/2020

Cho thuê Kho xưởng 3600 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Tân Hiệp

3600 m2

07/08/2020

Cho thuê Kho xưởng 9000 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Xuân Thới Sơn

9000 m2
₫ 35 triệu

07/08/2020

Cho thuê Kho xưởng 450 m2 tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Tây Thạnh

450 m2
₫ 50 triệu

07/08/2020