Cho thuê Đất thổ cư tại Quận 2, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 32
Cho thuê Đất thổ cư 104 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

104 m2
₫ 25 triệu

05/26/2020

Cho thuê Đất thổ cư 500 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thạnh Mỹ Lợi

500 m2
₫ 60 triệu

05/22/2020

Cho thuê Đất thổ cư 352 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thạnh Mỹ Lợi

352 m2
₫ 10 triệu

05/22/2020

Cho thuê Đất thổ cư 120 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

120 m2
₫ 15 triệu

05/21/2020

Cho thuê Đất thổ cư 252 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình Khánh

252 m2
₫ 16 triệu

05/21/2020

Cho thuê Đất thổ cư 324 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thạnh Mỹ Lợi

324 m2
₫ 26 triệu

05/19/2020

Cho thuê Đất thổ cư 200 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

200 m2
₫ 40 triệu

05/18/2020

Cho thuê Đất thổ cư 290 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình An

290 m2
₫ 45 triệu

05/18/2020

Cho thuê Đất thổ cư 600 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình Khánh

600 m2
₫ 60 triệu

05/18/2020

Cho thuê Đất thổ cư 290 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình An

290 m2
₫ 45 triệu

05/18/2020

Cho thuê Đất thổ cư 150 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

150 m2
₫ 45 triệu

05/16/2020

Cho thuê Đất thổ cư 2000 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình An

₫ 700 triệu

05/16/2020

Cho thuê Đất thổ cư 250 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình An

250 m2
₫ 25 triệu

05/16/2020

Cho thuê Đất thổ cư 300 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

300 m2
₫ 35 triệu

05/16/2020

Cho thuê Đất thổ cư 102 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

102 m2
₫ 25 triệu

05/15/2020