Cho thuê đất thổ cư tại Quận 2, TP.Hồ Chí Minh

1 - 8 của 8
Cho thuê Đất thổ cư 150 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình An

150 m2
₫ 30 triệu

02/22/2020

Cho thuê Đất thổ cư 270 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

270 m2
₫ 45 triệu

02/21/2020

Cho thuê Đất thổ cư 312 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

312 m2
₫ 45 triệu

02/19/2020

Cho thuê Đất thổ cư 300 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

300 m2
₫ 35 triệu

02/17/2020

Cho thuê Đất thổ cư 200 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

200 m2
₫ 20 triệu

02/17/2020

Cho thuê Đất thổ cư 800 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình Trưng Ðông

800 m2
₫ 53 triệu

02/16/2020

Cho thuê Đất thổ cư 104 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

104 m2
₫ 25 triệu

02/14/2020

Cho thuê Đất thổ cư 500 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thạnh Mỹ Lợi

500 m2
₫ 60 triệu

02/14/2020