Cho thuê Đất thổ cư tại Quận 2, TP.Hồ Chí Minh

1 - 8 của 8
Cho thuê Đất thổ cư 200 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

200 m2
₫ 20 triệu

08/10/2020

Cho thuê Đất thổ cư 2000 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thạnh Mỹ Lợi

2000 m2
₫ 60 triệu

08/08/2020

Cho thuê Đất thổ cư 180 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

180 m2
₫ 14 tỷ

08/03/2020

Cho thuê Đất thổ cư 378 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình An

378 m2
₫ 45 triệu

07/30/2020

Cho thuê Đất thổ cư 100 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

100 m2
₫ 65 triệu

07/21/2020

Cho thuê Đất thổ cư 200 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2

200 m2
₫ 40 triệu

05/18/2020

Cho thuê Đất thổ cư 524 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2

524 m2
₫ 80 triệu

05/13/2020

Cho thuê Đất thổ cư 108 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2

108 m2
₫ 25 triệu

05/10/2020