Cho thuê Đất thổ cư tại TP.Đà Nẵng

1 - 7 của 7
Cho thuê Đất thổ cư 4000 m2 tại Quận Ngũ Hành Sơn

TP.Đà Nẵng, Quận Ngũ Hành Sơn, Phường Khuê Mỹ

4000 m2
₫ 380 triệu

07/29/2020

Cho thuê Đất thổ cư 1400 m2 tại Quận Ngũ Hành Sơn

TP.Đà Nẵng, Quận Ngũ Hành Sơn, Phường Khuê Mỹ

1400 m2
₫ 150 triệu

07/29/2020

Cho thuê Đất thổ cư 5000 m2 tại Quận Sơn Trà

TP.Đà Nẵng, Quận Sơn Trà, Phường Phước Mỹ

5000 m2
₫ 100 triệu

07/24/2020

Cho thuê Đất thổ cư 300 m2 tại Quận Sơn Trà

TP.Đà Nẵng, Quận Sơn Trà, Phường Mân Thái

300 m2
₫ 16 triệu

07/24/2020

Cho thuê Đất thổ cư 1300 m2 tại Quận Sơn Trà

TP.Đà Nẵng, Quận Sơn Trà, Phường Mân Thái

1300 m2
₫ 135 triệu

07/24/2020

Cho thuê Đất thổ cư 1000 m2 tại Quận Sơn Trà

TP.Đà Nẵng, Quận Sơn Trà, Phường Mân Thái

1000 m2
₫ 40 triệu

07/24/2020

Cho thuê Đất thổ cư 90 m2 tại Quận Cẩm Lệ

TP.Đà Nẵng, Quận Cẩm Lệ, Phường Hoà Xuân

90 m2
₫ 3.2 tỷ

07/21/2020