Cho thuê đất nông nghiệp tại Quận 2, TP.Hồ Chí Minh

1 - 11 của 11
Cho thuê Đất nông nghiệp 320 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình An

320 m2
₫ 55 triệu

11/15/2019

Cho thuê Đất nông nghiệp 135 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

135 m2
₫ 32 triệu

11/15/2019

Cho thuê Đất nông nghiệp 400 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình An

400 m2
₫ 25 triệu

11/15/2019

Cho thuê Đất nông nghiệp 263 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thạnh Mỹ Lợi

263 m2
₫ 40 triệu

11/15/2019

Cho thuê Đất nông nghiệp 252 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thạnh Mỹ Lợi

252 m2
₫ 20 triệu

11/15/2019

Cho thuê Đất nông nghiệp 350 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

350 m2
₫ 173 triệu

11/15/2019

Cho thuê Đất nông nghiệp 600 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

600 m2
₫ 120 triệu

11/15/2019

Cho thuê Đất nông nghiệp 375 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình An

375 m2
₫ 40 triệu

11/14/2019

Cho thuê Đất nông nghiệp 1000 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

1000 m2
₫ 90 triệu

11/14/2019

Cho thuê Đất nông nghiệp 405 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

405 m2
₫ 46 triệu

11/14/2019

Cho thuê Đất nông nghiệp 1200 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình Trưng Tây

1200 m2
₫ 120 triệu

01/05/2018