Cho thuê Đất nông nghiệp tại Bà Rịa Vũng Tàu

1 - 8 của 8
Cho thuê Đất nông nghiệp 600 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 8

600 m2
₫ 50 triệu

07/14/2020

Cho thuê Đất nông nghiệp 600 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 3

600 m2
Tây Nam
₫ 50 triệu

07/14/2020

Cho thuê Đất nông nghiệp 217 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 9

217 m2
₫ 10 triệu

07/14/2020

Cho thuê Đất nông nghiệp 600 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 8

600 m2
₫ 50 triệu

07/09/2020

Cho thuê Đất nông nghiệp 427 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 10

427 m2
Tây Bắc
₫ 12 triệu

07/09/2020

Cho thuê Đất nông nghiệp 70000 m2 tại Huyện Châu Đức

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Châu Đức, Xã Sơn Bình

70000 m2
₫ 280 triệu

07/05/2020

Cho thuê Đất nông nghiệp 217 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 9

217 m2
Tây Nam
₫ 10 triệu

07/02/2020

Cho thuê Đất nông nghiệp 217 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 9

217 m2
Tây Nam
₫ 10 triệu

07/02/2020