Mua bán nhà tại TP.Hải Phòng

1 - 15 của 44
Cho thuê Đất nông nghiệp 427 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 10

427 m2
Tây Bắc
₫ 12 triệu

12/10/2019

Cho thuê Đất nông nghiệp 14000 m2 tại Huyện Ninh Hòa

Khánh Hoà, Huyện Ninh Hòa, Xã Ninh Ích

14000 m2
₫ 30 triệu

12/09/2019

Cho thuê Đất nông nghiệp 1700 m2 tại Huyện Gia Lâm

TP.Hà Nội, Huyện Gia Lâm, Xã Đông Dư

1700 m2
₫ 60 triệu

12/09/2019

Cho thuê Đất nông nghiệp 4440 m2 tại Huyện Bến Cầu

Tây Ninh, Huyện Bến Cầu, Thị trấn Bến Cầu

4440 m2
₫ 15 triệu

12/08/2019

Cho thuê Đất nông nghiệp 5400 m2 tại Huyện Nhơn Trạch

Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch, Xã Phú Hội

5400 m2
₫ 5 triệu

12/06/2019

Cho thuê Đất nông nghiệp 1021 m2 tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Long Phước

1021 m2
Đông
₫ 5 triệu

12/06/2019

Cho thuê Đất nông nghiệp 2600 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 7

2600 m2
₫ 200 triệu

12/06/2019

Cho thuê Đất nông nghiệp 320 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình An

320 m2
₫ 55 triệu

12/05/2019

Cho thuê Đất nông nghiệp 217 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 9

217 m2
Tây Nam
₫ 10 triệu

12/04/2019

Cho thuê Đất nông nghiệp 217 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 9

217 m2
Tây Nam
₫ 10 triệu

12/04/2019

Cho thuê Đất nông nghiệp 10000 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Lê Minh Xuân

10000 m2
₫ 50 triệu

12/04/2019

Cho thuê Đất nông nghiệp 1072 m2 tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Xã Phước Đồng

1072 m2
Đông Bắc
₫ 30 triệu

12/02/2019

Cho thuê Đất nông nghiệp 1072 m2 tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Xã Phước Đồng

1072 m2
Đông Bắc
₫ 30 triệu

12/02/2019

Cho thuê Đất nông nghiệp 1072 m2 tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Xã Phước Đồng

1072 m2
Đông Bắc
₫ 30 triệu

12/02/2019

Cho thuê Đất nông nghiệp 135 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

135 m2
₫ 32 triệu

12/02/2019