Kết quả trang 33 cho Cho thuê Đất nền tại Việt Nam

481 - 495 của 501
Cho thuê Đất nền 3500 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 1

3500 m2
₫ 460 triệu

05/04/2020

Cho thuê Đất nền 300 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 5

300 m2
₫ 25 triệu

05/04/2020

Cho thuê Đất nền 3500 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 5

₫ 460 triệu

05/04/2020

Cho thuê Đất thổ cư 1236 m2 tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường Bình Trị Đông

1236 m2
₫ 140 triệu

05/04/2020

Cho thuê Đất nền 190 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

190 m2
₫ 12 triệu

05/04/2020

Cho thuê Đất nền 600 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

600 m2
₫ 220 triệu

05/04/2020

Cho thuê Đất nền 160 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

160 m2
₫ 40 triệu

05/04/2020

Cho thuê Đất nền 1236 m2 tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường Bình Trị Đông

1236 m2
₫ 140 triệu

05/04/2020

Cho thuê Đất nền 600 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 2

600 m2
₫ 55 triệu

05/04/2020

Cho thuê Đất nền 3500 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 1

3500 m2
₫ 460 triệu

05/04/2020

Cho thuê Đất nền 2600 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 7

2600 m2
₫ 200 triệu

05/04/2020

Cho thuê Đất nền 150 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường Thắng Tam

150 m2
₫ 25 triệu

05/04/2020

Cho thuê Đất công nghiệp 20000 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Linh Xuân

20000 m2
₫ 300 triệu

04/27/2020

Cho thuê Đất công nghiệp 8830 m2 tại Huyện Cần Đước

Long An, Huyện Cần Đước, Xã Long Cang

8830 m2

05/09/2019

Cho thuê Đất nền 1000 m2 tại Huyện Thuận An

Bình Dương, Huyện Thuận An, Xã Thuận Giao

1000 m2
₫ 20 triệu

04/05/2017