Kết quả trang 21 cho Cho thuê đất nền tại Việt Nam

301 - 315 của 372
Cho thuê Đất nền 180 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thạnh Mỹ Lợi

180 m2
₫ 15 triệu

02/15/2020

Cho thuê Đất thổ cư 1530 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 1

1530 m2
Tây Nam
₫ 50 triệu

02/15/2020

Cho thuê Đất nông nghiệp 217 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 9

217 m2
Tây Nam
₫ 10 triệu

02/15/2020

Cho thuê Đất nông nghiệp 217 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 9

217 m2
Tây Nam
₫ 10 triệu

02/15/2020

Cho thuê Đất nền 3000 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 7

3000 m2
₫ 200 triệu

02/15/2020

Cho thuê Đất thổ cư 104 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

104 m2
₫ 25 triệu

02/14/2020

Cho thuê Đất nền 0 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình An

₫ 45 triệu

02/14/2020

Cho thuê Đất thổ cư 500 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thạnh Mỹ Lợi

500 m2
₫ 60 triệu

02/14/2020

Cho thuê Đất thổ cư 1530 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 1

1530 m2
Tây Nam
₫ 50 triệu

02/14/2020

Cho thuê Đất thổ cư 1530 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 1

1530 m2
Tây Nam
₫ 47 triệu

02/14/2020

Cho thuê Đất thổ cư 680 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 1

680 m2
Tây Nam
₫ 60 triệu

02/14/2020

Cho thuê Đất thổ cư 217 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 5

217 m2
Đông Nam
₫ 9 triệu

02/14/2020

Cho thuê Đất nền 100 m2 tại Huyện Tân Thành

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Tân Thành, Xã Tân Hoà

100 m2
₫ 800 triệu

02/14/2020

Cho thuê Đất công nghiệp 300 m2 tại Quận Tây Hồ

TP.Hà Nội, Quận Tây Hồ, Phường Xuân La

300 m2
₫ 45 triệu

02/14/2020

Cho thuê Đất thổ cư 250 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 7

250 m2
₫ 17 triệu

02/14/2020