Kết quả trang 21 cho Cho thuê Đất nền tại Việt Nam

301 - 315 của 322
Cho thuê Đất thổ cư 524 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2

524 m2
₫ 80 triệu

05/13/2020

Cho thuê Đất thổ cư 108 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2

108 m2
₫ 25 triệu

05/10/2020

Cho thuê Đất thổ cư 800 m2 tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6

800 m2
₫ 140 triệu

05/07/2020

Cho thuê Đất nền 650 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu

650 m2
₫ 55 triệu

05/06/2020

Cho thuê Đất nền 1000 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2

1000 m2
₫ 100 triệu

05/06/2020

Cho thuê Đất nền 100 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2

100 m2
₫ 25 triệu

05/06/2020

Cho thuê Đất nền 2300 m2 tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6

2300 m2
₫ 130 triệu

05/05/2020

Cho thuê Đất nông nghiệp 743 m2 tại Phan Rang-Tháp Chàm

Ninh Thuận, Phan Rang-Tháp Chàm

743 m2
₫ 6 triệu

05/05/2020

Cho thuê Đất nền 480 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu

₫ 25 triệu

05/05/2020

Cho thuê Đất nền 250 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu

₫ 17 triệu

05/05/2020

Cho thuê Đất nền 600 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu

600 m2
₫ 55 triệu

05/04/2020

Cho thuê Đất nền 2000 m2 tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân

2000 m2
₫ 110 triệu

05/04/2020

Cho thuê Đất nền 2062 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu

2062 m2
₫ 40 triệu

05/04/2020

Cho thuê Đất nền 2600 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu

2600 m2
₫ 200 triệu

05/04/2020

Cho thuê Đất công nghiệp 8830 m2 tại Huyện Cần Đước

Long An, Huyện Cần Đước, Xã Long Cang

8830 m2

05/09/2019