Kết quả trang 2 cho Cho thuê Đất nền tại Việt Nam

16 - 30 của 349
Cho thuê Đất thổ cư 1530 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 1

1530 m2
Tây Nam
₫ 50 triệu

04/08/2020

Cho thuê Đất nông nghiệp 9600 m2 tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Đại Kim

9600 m2
₫ 170 triệu

04/08/2020

Cho thuê Đất nền 600 m2 tại Quận Ngô Quyền

TP.Hải Phòng, Quận Ngô Quyền, Phường Đông Khê

600 m2
₫ 30 triệu

04/08/2020

Cho thuê Đất thổ cư 2199 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình An

2199 m2
4
4
₫ 500 triệu

04/08/2020

Cho thuê Đất nền 3000 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 7

3000 m2
₫ 200 triệu

04/08/2020

Cho thuê Đất thổ cư 100 m2 tại Quận Cẩm Lệ

TP.Đà Nẵng, Quận Cẩm Lệ, Phường Hoà Xuân

100 m2
Nam
₫ 3 triệu

04/07/2020

Cho thuê Đất thổ cư 1530 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 1

₫ 50 triệu

04/07/2020

Cho thuê Đất nền 600 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 2

600 m2
₫ 55 triệu

04/07/2020

Cho thuê Đất nền 650 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 2

650 m2
₫ 55 triệu

04/07/2020

Cho thuê Đất nền 480 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

480 m2
₫ 40 triệu

04/07/2020

Cho thuê Đất thổ cư 150 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

150 m2
₫ 45 triệu

04/07/2020

Cho thuê Đất thổ cư 2000 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình An

2000 m2
₫ 736 triệu

04/07/2020

Cho thuê Đất thổ cư 2000 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình An

₫ 700 triệu

04/07/2020

Cho thuê Đất nền 240 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

240 m2
₫ 50 triệu

04/07/2020

Cho thuê Đất nền 390 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

390 m2
₫ 55 triệu

04/07/2020