Kết quả trang 19 cho Cho thuê đất nền tại Việt Nam

271 - 285 của 324
Cho thuê Đất nền 950 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

950 m2
₫ 163 triệu

11/28/2019

Cho thuê Đất nền 216 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

216 m2
₫ 50 triệu

11/28/2019

Cho thuê Đất nền 170 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

170 m2
₫ 70 triệu

11/28/2019

Cho thuê Đất nền 150 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình An

150 m2
₫ 37 triệu

11/28/2019

Cho thuê Đất nền 135 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

135 m2
₫ 32 triệu

11/28/2019

Cho thuê Đất nền 1477 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

1477 m2
₫ 255 triệu

11/28/2019

Cho thuê Đất nền 2700 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình Khánh

2700 m2
₫ 350 triệu

11/28/2019

Cho thuê Đất nền 1000 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

1000 m2
₫ 100 triệu

11/28/2019

Cho thuê Đất nền 1478 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

1478 m2
₫ 255 triệu

11/28/2019

Cho thuê Đất nền 225 m2 tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 02

225 m2
₫ 120 triệu

11/25/2019

Cho thuê Đất công nghiệp 1300 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

1300 m2
₫ 70 triệu

11/15/2019

Cho thuê Đất nền 4000 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

4000 m2
₫ 120 triệu

06/13/2019

Cho thuê Đất công nghiệp 8830 m2 tại Huyện Cần Đước

Long An, Huyện Cần Đước, Xã Long Cang

8830 m2

05/09/2019

Cho thuê Đất nền 2040 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Bình Chiểu

2040 m2
₫ 45 triệu

01/09/2018

Cho thuê Đất nông nghiệp 18000 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Linh Xuân

18000 m2
₫ 270 triệu

01/09/2018