Cho thuê Đất nền tại Quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

1 - 14 của 14
Cho thuê Đất nền 1000 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Hiệp Bình Chánh

1000 m2
₫ 25 triệu

08/05/2020

Cho thuê Đất nền 300 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Linh Chiểu

300 m2
₫ 40 triệu

08/04/2020

Cho thuê Đất thổ cư 900 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Tam Phú

900 m2
₫ 15 triệu

07/31/2020

Cho thuê Đất công nghiệp 4500 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Linh Trung

4500 m2
₫ 135 triệu

07/31/2020

Cho thuê Đất nông nghiệp 4100 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Hiệp Bình Chánh

4100 m2
Đông
₫ 80 triệu

07/30/2020

Cho thuê Đất nông nghiệp 4100 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Hiệp Bình Chánh

4100 m2
Đông
₫ 80 triệu

07/29/2020

Cho thuê Đất nền 755 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Linh Ðông

755 m2
₫ 65 triệu

07/28/2020

Cho thuê Đất nền 1500 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Linh Ðông

1500 m2
₫ 20 triệu

07/28/2020

Cho thuê Đất thổ cư 250 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Hiệp Bình Chánh

250 m2
₫ 12 triệu

07/27/2020

Cho thuê Đất nền 2400 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Tam Phú

2400 m2
₫ 50 triệu

07/25/2020

Cho thuê Đất nền 90 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Hiệp Bình Phước

90 m2
₫ 50 triệu

07/25/2020

Cho thuê Đất thổ cư 120 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Hiệp Bình Chánh

120 m2
₫ 10 triệu

07/25/2020

Cho thuê Đất nền 2000 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Hiệp Bình Phước

2000 m2
₫ 25 triệu

07/24/2020

Cho thuê Đất nền 23000 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Linh Xuân

23000 m2

07/22/2020