Cho thuê đất nền tại Quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 19
Cho thuê đất nền 755 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Linh Ðông

755 m2
₫ 65 triệu

10/19/2020

Cho thuê đất nền 90 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Hiệp Bình Phước

90 m2
₫ 50 triệu

10/19/2020

Cho thuê đất nền 23000 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Linh Xuân

23000 m2

09/19/2020

Cho thuê đất nền 1000 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Hiệp Bình Chánh

1000 m2
₫ 25 triệu

10/19/2020

Cho thuê đất nền 1500 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Linh Ðông

1500 m2
₫ 20 triệu

10/19/2020

Cho thuê đất nông nghiệp 4100 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Hiệp Bình Chánh

4100 m2
Đông
₫ 80 triệu

10/19/2020

Cho thuê đất thổ cư 900 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Tam Phú

900 m2
₫ 15 triệu

10/19/2020

Cho thuê đất thổ cư 1400 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Linh Ðông

1400 m2
₫ 160 triệu

10/12/2020

Cho thuê đất nền 2400 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Tam Phú

2400 m2
₫ 50 triệu

10/20/2020

Cho thuê đất công nghiệp 1065 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Tam Phú

1065 m2
₫ 45 triệu

10/19/2020

Cho thuê đất nông nghiệp 4100 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Hiệp Bình Chánh

4100 m2
Đông
₫ 80 triệu

08/29/2020

Cho thuê đất thổ cư 1400 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Linh Ðông

1400 m2
₫ 168 triệu

10/09/2020

Cho thuê đất nền 2000 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Hiệp Bình Phước

2000 m2
₫ 25 triệu

10/19/2020

Cho thuê đất thổ cư 250 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Hiệp Bình Chánh

250 m2
₫ 12 triệu

10/19/2020

Cho thuê đất thổ cư 1000 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Hiệp Bình Phước

1000 m2
₫ 30 triệu

10/19/2020