Cho thuê Đất nền tại Quận 7, TP.Hồ Chí Minh

1 - 9 của 9
Cho thuê Đất công nghiệp 30000 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Phú Thuận

30000 m2
₫ 1.3 tỷ

08/06/2020

Cho thuê Đất thổ cư 80 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Quy

80 m2
Nam
₫ 15 triệu

08/04/2020

Cho thuê Đất nền 5900 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

5900 m2
₫ 160 triệu

08/04/2020

Cho thuê Đất nền 390 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

390 m2
₫ 55 triệu

07/31/2020

Cho thuê Đất nền 390 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

390 m2
₫ 55 triệu

07/31/2020

Cho thuê Đất nền 390 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

390 m2
Nam
₫ 55 triệu

07/31/2020

Cho thuê Đất nền 5992 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

5992 m2
₫ 162 triệu

07/21/2020

Cho thuê Đất nền 5900 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

5900 m2
₫ 160 triệu

07/20/2020

Cho thuê Đất thổ cư 30000 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Phú Thuận

30000 m2
₫ 1.3 tỷ

07/09/2020