Cho thuê đất nền tại Phường An Phú, Quận 2

1 - 15 của 30
Cho thuê Đất nền 80 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

80 m2
₫ 10 triệu

12/04/2019

Cho thuê Đất nền 0 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

₫ 25 triệu

12/03/2019

Cho thuê Đất nền 207 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

207 m2
₫ 25 triệu

12/03/2019

Cho thuê Đất nông nghiệp 135 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

135 m2
₫ 32 triệu

12/02/2019

Cho thuê Đất nền 170 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

170 m2
₫ 70 triệu

12/02/2019

Cho thuê Đất nông nghiệp 600 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

600 m2
₫ 120 triệu

12/02/2019

Cho thuê Đất thổ cư 200 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

200 m2
₫ 40 triệu

11/30/2019

Cho thuê Đất nền 80 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

80 m2
₫ 8 triệu

11/28/2019

Cho thuê Đất nền 500 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

500 m2
₫ 40 triệu

11/28/2019

Cho thuê Đất nền 200 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

200 m2
₫ 15 triệu

11/28/2019

Cho thuê Đất nền 170 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

170 m2
₫ 70 triệu

11/28/2019

Cho thuê Đất nền 135 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

135 m2
₫ 32 triệu

11/28/2019

Cho thuê Đất nền 1000 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

1000 m2
₫ 100 triệu

11/28/2019

Cho thuê Đất nền 120 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

120 m2
₫ 42 triệu

11/27/2019

Cho thuê Đất thổ cư 104 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

104 m2
₫ 25 triệu

11/26/2019