Cho thuê đất nền tại Quận 2, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 118
Cho thuê Đất thổ cư 300 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình Khánh

300 m2
₫ 25 triệu

11/20/2019

Cho thuê Đất thổ cư 1000 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình Khánh

1000 m2
₫ 180 triệu

11/20/2019

Cho thuê Đất nền 200 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thạnh Mỹ Lợi

200 m2
₫ 25 triệu

11/20/2019

Cho thuê Đất nền 1476 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

1476 m2
₫ 255 triệu

11/20/2019

Cho thuê Đất nền 1477 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

1477 m2
₫ 255 triệu

11/20/2019

Cho thuê Đất nền 200 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

200 m2
₫ 40 triệu

11/20/2019

Cho thuê Đất nền 300 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

300 m2
₫ 60 triệu

11/20/2019

Cho thuê Đất nền 1000 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình Khánh

1000 m2
₫ 58 triệu

11/20/2019

Cho thuê Đất nền 1476 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

1476 m2
₫ 256 triệu

11/20/2019

Cho thuê Đất nền 80 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

80 m2
₫ 8 triệu

11/20/2019

Cho thuê Đất nền 96 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

96 m2
₫ 20 triệu

11/20/2019

Cho thuê Đất nền 1000 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

1000 m2
₫ 60 triệu

11/20/2019

Cho thuê Đất nền 950 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

950 m2
₫ 116 triệu

11/20/2019

Cho thuê Đất nền 1477 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

1477 m2
₫ 256 triệu

11/20/2019

Cho thuê Đất nền 105 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

105 m2
₫ 10 triệu

11/20/2019