Mua bán đất nền tại Xã Thạnh Mỹ, Huyện Tháp Mười

1 - 15 của 64
Cho thuê Đất nền 400 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

400 m2
₫ 70 triệu

01/18/2020

Cho thuê Đất thổ cư 800 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình Trưng Ðông

800 m2
₫ 53 triệu

01/17/2020

Cho thuê Đất thổ cư 150 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình An

150 m2
₫ 30 triệu

01/15/2020

Cho thuê Đất thổ cư 250 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình An

250 m2
₫ 25 triệu

01/15/2020

Cho thuê Đất nền 600 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thạnh Mỹ Lợi

600 m2
₫ 45 triệu

01/15/2020

Cho thuê Đất nền 160 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình Trưng Tây

160 m2
₫ 15 triệu

01/15/2020

Cho thuê Đất nền 160 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thạnh Mỹ Lợi

160 m2
₫ 8 triệu

01/15/2020

Cho thuê Đất nền 90 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

90 m2
₫ 22 triệu

01/15/2020

Cho thuê Đất công nghiệp 1000 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

1000 m2
₫ 40 triệu

01/14/2020

Cho thuê Đất thổ cư 1000 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình Khánh

1000 m2
₫ 180 triệu

01/14/2020

Cho thuê Đất thổ cư 300 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình Khánh

300 m2
₫ 25 triệu

01/14/2020

Cho thuê Đất nền 1200 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

1200 m2
₫ 80 triệu

01/13/2020

Cho thuê Đất nền 640 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thạnh Mỹ Lợi

640 m2
₫ 70 triệu

01/13/2020

Cho thuê Đất nền 330 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thạnh Mỹ Lợi

330 m2
₫ 35 triệu

01/13/2020

Cho thuê Đất nền 200 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

200 m2
₫ 30 triệu

01/13/2020