Cho thuê đất nền tại Quận 2, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 32
Cho thuê đất thổ cư 300 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

300 m2
₫ 55 triệu

09/26/2020

Cho thuê đất nền 160 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

160 m2
₫ 15 triệu

09/25/2020

Cho thuê đất nông nghiệp 1300 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

1300 m2
₫ 102 triệu

09/25/2020

Cho thuê đất nông nghiệp 1000 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

1000 m2
₫ 90 triệu

09/20/2020

Cho thuê đất nông nghiệp 405 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

405 m2
₫ 46 triệu

09/20/2020

Cho thuê đất nền 396 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

396 m2
₫ 100 triệu

09/20/2020

Cho thuê đất nông nghiệp 375 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình An

375 m2
₫ 40 triệu

09/20/2020

Cho thuê đất nền 100 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

100 m2
₫ 20 triệu

09/20/2020

Cho thuê đất công nghiệp 1300 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

1300 m2
₫ 70 triệu

09/20/2020

Cho thuê đất nền 1800 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình An

1800 m2
₫ 300 triệu

09/19/2020

Cho thuê đất nền 80 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

80 m2
₫ 10 triệu

09/19/2020

Cho thuê đất nền 90 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

90 m2
₫ 12 triệu

09/18/2020

Cho thuê đất nền 80 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

80 m2
₫ 10 triệu

09/18/2020

Cho thuê đất nông nghiệp 22000 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Cát Lái

22000 m2
₫ 352 triệu

09/17/2020

Cho thuê đất nền 1196 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình Trưng Tây

1196 m2
₫ 60 triệu

09/13/2020