Cho thuê Đất nền tại Quận 2, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 54
Cho thuê Đất nông nghiệp 1000 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

1000 m2
₫ 90 triệu

07/11/2020

Cho thuê Đất nền 465 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Cát Lái

465 m2
₫ 25 triệu

07/10/2020

Cho thuê Đất nền 100 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

100 m2
₫ 20 triệu

07/09/2020

Cho thuê Đất nền 200 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

200 m2
₫ 15 triệu

07/09/2020

Cho thuê Đất nền 630 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình Trưng Tây

630 m2
₫ 50 triệu

07/08/2020

Cho thuê Đất nền 414 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình An

414 m2
₫ 60 triệu

07/07/2020

Cho thuê Đất nền 160 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

160 m2
₫ 30 triệu

07/07/2020

Cho thuê Đất nền 90 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

90 m2
₫ 12 triệu

07/05/2020

Cho thuê Đất công nghiệp 1300 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

1300 m2
₫ 70 triệu

07/05/2020

Cho thuê Đất nền 200 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

200 m2
₫ 18 triệu

07/04/2020

Cho thuê Đất nền 360 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình An

360 m2
₫ 45 triệu

07/04/2020

Cho thuê Đất nền 110 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

110 m2
₫ 20 triệu

07/04/2020

Cho thuê Đất công nghiệp 330 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thạnh Mỹ Lợi

330 m2
₫ 35 triệu

07/04/2020

Cho thuê Đất nền 240 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình Trưng Ðông

240 m2
₫ 14 triệu

07/04/2020

Cho thuê Đất nền 1050 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

1050 m2
₫ 110 triệu

07/04/2020