Cho thuê đất nền tại Huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 15
Cho thuê Đất nông nghiệp 10000 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Lê Minh Xuân

10000 m2
₫ 50 triệu

11/10/2019

Cho thuê Đất nông nghiệp 11000 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Lê Minh Xuân

11000 m2
₫ 55 triệu

11/8/2019

Cho thuê Đất thổ cư 120 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Bình Hưng

120 m2
Đông
₫ 12 triệu

11/1/2019

Cho thuê Đất nền 17000 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Lê Minh Xuân

17000 m2
₫ 306 triệu

1/4/2018

Cho thuê Đất nền 100 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Bình Hưng

100 m2
Đông
₫ 20 triệu

1/4/2018

Cho thuê Đất nền 820 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Lê Minh Xuân

820 m2
₫ 40 triệu

1/4/2018

Cho thuê Đất nền 2500 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Tân Nhựt

2500 m2
₫ 32 triệu

1/4/2018

Cho thuê Đất nông nghiệp 595 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Tân Kiên

595 m2
₫ 15 triệu

1/4/2018

Cho thuê Đất nền 3094 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Tân Tạo

3094 m2
₫ 60 triệu

1/4/2018

Cho thuê Đất nền 282 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Quy Ðức

282 m2

1/4/2018

Cho thuê Đất nền 550 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Lê Minh Xuân

550 m2
₫ 4 triệu

1/4/2018

Cho thuê Đất nông nghiệp 150 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Tân Quý Tây

150 m2
₫ 35 triệu

1/4/2018

Cho thuê Đất nông nghiệp 130 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Bình Lợi

130 m2
₫ 430 triệu

1/4/2018

Cho thuê Đất nền 400 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Bình Hưng

400 m2
₫ 50 triệu

1/4/2018

Cho thuê Đất nền 200 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Bình Hưng

200 m2
₫ 15 triệu

1/4/2018