Cho thuê Đất nền tại TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 115
Cho thuê Đất thổ cư 80 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Quy

80 m2
Nam
₫ 15 triệu

07/04/2020

Cho thuê Đất nền 200 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

200 m2
₫ 18 triệu

07/04/2020

Cho thuê Đất nền 360 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình An

360 m2
₫ 45 triệu

07/04/2020

Cho thuê Đất nền 110 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

110 m2
₫ 20 triệu

07/04/2020

Cho thuê Đất công nghiệp 330 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thạnh Mỹ Lợi

330 m2
₫ 35 triệu

07/04/2020

Cho thuê Đất nền 240 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình Trưng Ðông

240 m2
₫ 14 triệu

07/04/2020

Cho thuê Đất nền 1050 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

1050 m2
₫ 110 triệu

07/04/2020

Cho thuê Đất nền 1500 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

1500 m2
₫ 150 triệu

07/04/2020

Cho thuê Đất nền 400 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

400 m2
₫ 80 triệu

07/04/2020

Cho thuê Đất nền 180 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thạnh Mỹ Lợi

180 m2
₫ 15 triệu

07/04/2020

Cho thuê Đất nông nghiệp 456 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình An

456 m2
₫ 100 triệu

07/03/2020

Cho thuê Đất nền 150 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

150 m2
₫ 12 triệu

07/03/2020

Cho thuê Đất nền 160 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

160 m2
₫ 15 triệu

07/03/2020

Cho thuê Đất nền 450 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình An

450 m2
₫ 35 triệu

07/03/2020

Cho thuê Đất nền 540 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

540 m2
₫ 95 triệu

07/03/2020