Cho thuê đất nền tại Quận Cái Răng, Cần Thơ

1 - 8 của 8
Cho thuê Đất nền 320 m2 tại Quận Cái Răng

Cần Thơ, Quận Cái Răng, Phường Hưng Phú

320 m2
₫ 15 triệu

11/12/2019

Cho thuê Đất thổ cư 200 m2 tại Quận Cái Răng

Cần Thơ, Quận Cái Răng, Phường Hưng Phú

₫ 10 triệu

11/11/2019

Cho thuê Đất nền 320 m2 tại Quận Cái Răng

Cần Thơ, Quận Cái Răng, Phường Phú Thứ

320 m2
₫ 10 triệu

11/11/2019

Cho thuê Đất thổ cư 250 m2 tại Quận Cái Răng

Cần Thơ, Quận Cái Răng, Phường Phú Thứ

250 m2
₫ 10 triệu

11/5/2019

Cho thuê Đất nền 240 m2 tại Quận Cái Răng

Cần Thơ, Quận Cái Răng, Phường Hưng Phú

240 m2
₫ 16 triệu

10/28/2019

Cho thuê Đất nền 360 m2 tại Quận Cái Răng

Cần Thơ, Quận Cái Răng, Phường Hưng Phú

360 m2
₫ 12 triệu

10/28/2019

Cho thuê Đất nền 600 m2 tại Quận Cái Răng

Cần Thơ, Quận Cái Răng, Phường Hưng Thạnh

600 m2
₫ 20 triệu

10/28/2019

Cho thuê Đất nền 421 m2 tại Quận Cái Răng

Cần Thơ, Quận Cái Răng, Phường Lê Bình

421 m2

9/10/2016