Cho thuê Đất nền tại Cần Thơ

1 - 15 của 16
Cho thuê Đất nền 320 m2 tại Quận Cái Răng

Cần Thơ, Quận Cái Răng, Phường Hưng Phú

320 m2
₫ 15 triệu

07/10/2020

Cho thuê Đất thổ cư 254 m2 tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường An Bình

254 m2
₫ 13 triệu

07/08/2020

Cho thuê Đất thổ cư 340 m2 tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường An Bình

340 m2
₫ 12 triệu

07/08/2020

Cho thuê Đất thổ cư 950 m2 tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường Cái Khế

950 m2
₫ 20 triệu

07/08/2020

Cho thuê Đất thổ cư 250 m2 tại Quận Cái Răng

Cần Thơ, Quận Cái Răng, Phường Phú Thứ

250 m2
₫ 10 triệu

07/05/2020

Cho thuê Đất thổ cư 1400 m2 tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường Cái Khế

1400 m2
₫ 20 triệu

07/05/2020

Cho thuê Đất thổ cư 0 m2 tại Quận Cái Răng

Cần Thơ, Quận Cái Răng, Phường Hưng Thạnh

₫ 25 triệu

07/05/2020

Cho thuê Đất thổ cư 3000 m2 tại Quận Bình Thủy

Cần Thơ, Quận Bình Thủy, Phường Long Tuyền

3000 m2
₫ 30 triệu

07/05/2020

Cho thuê Đất thổ cư 300 m2 tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường An Khánh

300 m2
Đông Bắc
₫ 15 triệu

07/04/2020

Cho thuê Đất nền 260 m2 tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường Cái Khế

260 m2
₫ 25 triệu

07/03/2020

Cho thuê Đất thổ cư 200 m2 tại Quận Cái Răng

Cần Thơ, Quận Cái Răng, Phường Hưng Phú

₫ 10 triệu

07/03/2020

Cho thuê Đất thổ cư 405 m2 tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường An Bình

405 m2
₫ 15 triệu

07/03/2020

Cho thuê Đất thổ cư 500 m2 tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường An Bình

500 m2
Đông Bắc
₫ 10 triệu

07/03/2020

Cho thuê Đất thổ cư 248 m2 tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường An Khánh

248 m2
Đông Bắc
₫ 40 triệu

07/03/2020

Cho thuê Đất thổ cư 245 m2 tại Quận Cái Răng

Cần Thơ, Quận Cái Răng, Phường Phú Thứ

245 m2
₫ 15 triệu

07/02/2020