Cho thuê đất nền tại Việt Nam

1 - 15 của 236
Cho thuê đất nền 1000 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

1000 m2
₫ 45 triệu

09/27/2020

Cho thuê đất nền 500 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

500 m2
₫ 30 triệu

09/27/2020

Cho thuê đất thổ cư 250 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Hiệp Bình Chánh

250 m2
₫ 12 triệu

09/17/2020

Cho thuê đất nền 1000 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Hiệp Bình Chánh

1000 m2
₫ 25 triệu

09/17/2020

Cho thuê đất thổ cư 1000 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Hiệp Bình Phước

1000 m2
₫ 30 triệu

09/17/2020

Cho thuê đất nền 2000 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Hiệp Bình Phước

2000 m2
₫ 25 triệu

09/17/2020

Cho thuê đất thổ cư 900 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Tam Phú

900 m2
₫ 15 triệu

09/17/2020

Cho thuê đất nền 755 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Linh Ðông

755 m2
₫ 65 triệu

09/17/2020

Cho thuê đất thổ cư 120 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Hiệp Bình Chánh

120 m2
₫ 10 triệu

09/17/2020

Cho thuê đất nền 300 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Linh Chiểu

300 m2
₫ 40 triệu

09/17/2020

Cho thuê đất nông nghiệp 4100 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Hiệp Bình Chánh

4100 m2
Đông
₫ 80 triệu

09/17/2020

Cho thuê đất nền 1500 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Linh Ðông

1500 m2
₫ 20 triệu

09/17/2020

Cho thuê đất nền 90 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Hiệp Bình Phước

90 m2
₫ 50 triệu

09/17/2020

Cho thuê đất thổ cư 300 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

300 m2
₫ 55 triệu

09/26/2020

Cho thuê đất nông nghiệp 4376 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Hiệp Bình Chánh

4376 m2
₫ 80 triệu

09/17/2020