Cho thuê Đất công nghiệp tại Việt Nam

1 - 15 của 22
Cho thuê Đất công nghiệp 1057.3 m2 tại Trà Vinh

Trà Vinh, Trà Vinh, Phường 9

1057.3 m2
Đông
₫ 10 triệu

07/04/2020

Cho thuê Đất công nghiệp 27473 m2 tại Huyện Tân Uyên

Bình Dương, Huyện Tân Uyên, Xã Đất Cuốc

27473 m2
₫ 825 triệu

06/30/2020

Cho thuê Đất công nghiệp 330 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thạnh Mỹ Lợi

330 m2
₫ 35 triệu

07/04/2020

Cho thuê Đất công nghiệp 4700 m2 tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Gia Thụy

4700 m2
₫ 570 tỷ

07/04/2020

Cho thuê Đất công nghiệp 0 m2 tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Phường Long Bình Tân

₫ 140 triệu

07/02/2020

Cho thuê Đất công nghiệp 21000 m2 tại Huyện Từ Sơn

Bắc Ninh, Huyện Từ Sơn, Thị Trấn Từ Sơn

21000 m2
₫ 462 triệu

07/02/2020

Cho thuê Đất công nghiệp 10000 m2 tại Huyện Thanh Oai

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Oai, Xã Bích Hòa

10000 m2
₫ 150 triệu

07/02/2020

Cho thuê Đất công nghiệp 3050 m2 tại Ninh Bình

Ninh Bình, Ninh Bình, Xã Ninh Phúc

3050 m2
₫ 91.5 triệu

07/02/2020

Cho thuê Đất công nghiệp 11000 m2 tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Long Biên

11000 m2
₫ 6 triệu

07/01/2020

Cho thuê Đất công nghiệp 30000 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Phú Thuận

30000 m2
₫ 1.3 tỷ

07/01/2020

Cho thuê Đất công nghiệp 8600 m2 tại Huyện Quế Võ

Bắc Ninh, Huyện Quế Võ, Thị Trấn Phố Mới

8600 m2
₫ 199 triệu

06/29/2020

Cho thuê Đất công nghiệp 15000 m2 tại Huyện Văn Giang

Hưng Yên, Huyện Văn Giang, Xã Tân Tiến

15000 m2
₫ 450 triệu

06/27/2020

Cho thuê Đất công nghiệp 30000 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Phú Thuận

30000 m2
₫ 780 triệu

06/26/2020

Cho thuê Đất công nghiệp 125 m2 tại Thành phố Phan Thiết

Bình Thuận, Thành phố Phan Thiết, Xã Phong Nẫm

125 m2
₫ 45 triệu

06/26/2020

Cho thuê Đất công nghiệp 125 m2 tại Thành phố Phan Thiết

Bình Thuận, Thành phố Phan Thiết, Xã Phong Nẫm

125 m2
₫ 4.5 triệu

06/26/2020