Kết quả trang 386 cho Cho thuê Căn hộ tại Việt Nam

5776 - 5790 của 6608
Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 03

85 m2
2
2
₫ 15 triệu

07/22/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 03

85 m2
2
2
₫ 15 triệu

07/22/2020

Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 09

36 m2
1
1
₫ 12 triệu

07/22/2020

Cho thuê Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 03

106 m2
3
2
₫ 17 triệu

07/22/2020

Cho thuê Căn hộ  tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 09

36 m2
₫ 12 triệu

07/22/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 12

70 m2
2
2
₫ 15 triệu

07/22/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 03

85 m2
2
2
₫ 14 triệu

07/22/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 03

79 m2
2
2
₫ 12 triệu

07/22/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 09

74 m2
2
2
₫ 22 triệu

07/22/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 12

71 m2
2
2
₫ 12 triệu

07/22/2020

Cho thuê Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 15

110 m2
3
2
₫ 13 triệu

07/22/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 03

70 m2
2
1
₫ 13 triệu

07/22/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 03

80 m2
2
2
₫ 12 triệu

07/22/2020

Cho thuê Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 15

110 m2
3
2
₫ 13 triệu

07/22/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 09

74 m2
2
2
₫ 16 triệu

07/22/2020