Chức năng tìm kiếm thông minh gợi ý bất động sản phù hợp cho từng cá nhân Đăng ký miễn phí

Cho thuê căn hộ tại Việt Nam

31 - 45 của 10135
Bộ lọc

nguyễn văn thủ, Phường Ða Kao, Quận 1

1
1
₫ 14 triệu

29/11/2020

2, Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1

2
2
₫ 21 triệu

29/11/2020

2, Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1

2
2
₫ 20 triệu

29/11/2020

2, Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1

2
2
₫ 20 triệu

29/11/2020

phúc lợi, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên

2
2
₫ 8 triệu

28/11/2020

ngọc thụy, Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên

90 m2
3
2
₫ 9 triệu

28/11/2020

ngọc thụy, Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên

2
2
₫ 6 triệu

28/11/2020

chu huy mân, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên

70 m2
2
2
₫ 6 triệu

28/11/2020

chu huy mân, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên

2
2
₫ 6 triệu

28/11/2020

tư đình, Phường Long Biên, Quận Long Biên

40 m2
1
1
₫ 5 triệu

28/11/2020

chu huy mân, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên

60 m2
2
2
₫ 6 triệu

28/11/2020

thượng thanh, Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên

2
2
₫ 5.5 triệu

28/11/2020

nguyễn sơn, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên

75 m2
2
2
₫ 12.5 triệu

28/11/2020

phúc lợi, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên

2
2
₫ 5.5 triệu

28/11/2020

phúc lợi, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên

2
2
₫ 6 triệu

28/11/2020