Cho thuê căn hộ tại TP.Hồ Chí Minh

5641 - 5655 của 6501
Cho thuê căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 13

62 m2
2
2
₫ 15 triệu

09/19/2020

Cho thuê căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 14

76 m2
2
2
₫ 13 triệu

09/19/2020

Cho thuê căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 09

36 m2
1
1
₫ 10 triệu

09/19/2020

Cho thuê căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 14

76 m2
2
2
₫ 11 triệu

09/19/2020

Cho thuê căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 03

65 m2
2
2
₫ 13 triệu

09/19/2020

Cho thuê căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 03

65 m2
2
2
₫ 13.5 triệu

09/19/2020

Cho thuê căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 01

130 m2
3
2
₫ 22 triệu

09/19/2020

Cho thuê căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 01

88 m2
2
2
₫ 17 triệu

09/19/2020

Cho thuê căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 07

132 m2
3
2
₫ 19 triệu

09/19/2020

Cho thuê căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 07

125 m2
3
2
₫ 20 triệu

09/19/2020

Cho thuê căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 13

95 m2
3
2
₫ 16 triệu

09/19/2020

Cho thuê căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 09

28 m2
2
2
₫ 10 triệu

09/19/2020

Cho thuê căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 09

128 m2
2
2
₫ 20 triệu

09/19/2020

Cho thuê căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 14

75 m2
2
2
₫ 13 triệu

09/19/2020

Cho thuê căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 01

88 m2
2
2
₫ 17 triệu

09/19/2020