Cho thuê căn hộ tại TP.Hồ Chí Minh

31 - 45 của 6501
Cho thuê căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 12

176 m2
3
2
₫ 20 tỷ

11/21/2020

Cho thuê căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Hưng

70 m2
2
2
₫ 14 triệu

11/21/2020

Cho thuê căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Hưng

56 m2
1
1
₫ 12.5 triệu

11/21/2020

Cho thuê căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Hưng

56 m2
1
1
₫ 12.5 triệu

11/21/2020

Cho thuê căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 14

80 m2
2
2
₫ 25 triệu

11/21/2020

Cho thuê căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Hưng

56 m2
1
1
₫ 12.5 triệu

11/21/2020

Cho thuê căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Hưng

56 m2
1
1
₫ 12.5 triệu

11/21/2020

Cho thuê căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Thuận Ðông

70 m2
2
2
₫ 11 triệu

11/21/2020

Cho thuê căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Hưng

77 m2
2
2
₫ 14 triệu

11/21/2020

Cho thuê căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Hưng

70 m2
2
2
₫ 14 triệu

11/21/2020

Cho thuê căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Hưng

73 m2
2
1
₫ 12 triệu

11/21/2020

Cho thuê căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Phú Thuận

120 m2
3
1
₫ 15 triệu

11/21/2020

Cho thuê căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Hưng

73 m2
2
1
₫ 12 triệu

11/21/2020

Cho thuê căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Hưng

80 m2
2
2
₫ 13 triệu

11/21/2020

Cho thuê căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 15

80 m2
2
2
₫ 15 triệu

11/21/2020