Cho thuê căn hộ tại Quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 64
Cho thuê căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Phú Trung

₫ 8 triệu

09/24/2020

Cho thuê căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Phú Thạnh

82 m2
Đông
2
2
₫ 8.5 triệu

09/24/2020

Cho thuê căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Phú Thạnh

90 m2
3
2
₫ 8.5 triệu

09/23/2020

Cho thuê căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Tân Sơn Nhì

₫ 11 triệu

09/23/2020

Cho thuê căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Tân Thành

106 m2
2
2
₫ 14 triệu

09/23/2020

Cho thuê căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Phú Thạnh

78 m2
2
2
₫ 7.5 triệu

09/23/2020

Cho thuê căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Sơn Kỳ

531 m2
1
1
₫ 10 triệu

09/23/2020

Cho thuê căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Phú Thạnh

₫ 12 triệu

09/23/2020

Cho thuê căn hộ  tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Tân Thành

₫ 12 triệu

09/22/2020

Cho thuê căn hộ  tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Tân Thành

₫ 10 triệu

09/22/2020

Cho thuê căn hộ  tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Phú Hoà Thạnh

₫ 9 triệu

09/22/2020

Cho thuê căn hộ  tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Tân Thành

₫ 11 triệu

09/21/2020

Cho thuê căn hộ  tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Tân Thới Hoà

₫ 7 triệu

09/21/2020

Cho thuê căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Hiệp Tân

₫ 6 triệu

09/20/2020

Cho thuê căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Hiệp Tân

₫ 6 triệu

09/20/2020