Cho thuê Căn hộ tại Quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 103
TOP
CHO THUÊ CĂN HỘ 1 PHÒNG NGỦ

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Phú Thọ Hoà

32 m2
Đông Nam
1
1
₫ 3.5 triệu

05/11/2020

Cho thuê Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Phú Thạnh

₫ 9.5 triệu

07/13/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Tân Thới Hoà

84 m2
2
2
₫ 7 triệu

07/13/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Tân Quý

61 m2
2
2
₫ 7 triệu

07/12/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Tân Thành

79 m2
Nam
2
2
₫ 11 triệu

07/12/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Phú Thọ Hoà

78 m2
2
2
₫ 10.5 triệu

07/11/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Tân Sơn Nhì

70 m2
2
2
₫ 11 triệu

07/11/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Tân Sơn Nhì

70 m2
2
2
₫ 11 triệu

07/11/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Hiệp Thành

92 m2
2
2
₫ 9 triệu

07/11/2020

Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Phú Thạnh

₫ 6.2 triệu

07/10/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Hiệp Thành

88 m2
2
2
₫ 12 triệu

07/10/2020

Cho thuê Căn hộ  tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Tân Quý

₫ 45 triệu

07/10/2020

Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Tân Sơn Nhì

₫ 4.5 triệu

07/10/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Hòa Thạnh

65 m2
Tây Bắc
2
2
₫ 9 triệu

07/10/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Sơn Kỳ

71 m2
2
2
₫ 13 triệu

07/09/2020