Cho thuê căn hộ tại Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

481 - 495 của 687
Cho thuê căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 12

70 m2
2
2
₫ 12 triệu

09/23/2020

Cho thuê căn hộ  tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 15

₫ 3.8 triệu

09/23/2020

Cho thuê căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 02

₫ 9.5 triệu

09/22/2020

Cho thuê căn hộ  tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 04

₫ 7 triệu

09/22/2020

Cho thuê căn hộ  tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 02

₫ 6 triệu

09/22/2020

Cho thuê căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 02

₫ 17 triệu

09/22/2020

Cho thuê căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 15

40 m2
Đông
1
1
₫ 5.5 triệu

09/21/2020

Cho thuê căn hộ  tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 01

₫ 11 triệu

09/21/2020

Cho thuê căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 02

₫ 16 triệu

09/20/2020

Cho thuê căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 02

₫ 15.5 triệu

09/20/2020

Cho thuê căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 02

₫ 12 triệu

09/20/2020

Cho thuê căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 02

₫ 14 triệu

09/20/2020

Cho thuê căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 02

₫ 16 triệu

09/20/2020

Cho thuê căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 13

85 m2
2
2
₫ 11 triệu

09/19/2020

Cho thuê căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 14

76 m2
2
2
₫ 12 triệu

09/19/2020