Cho thuê căn hộ tại Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 531
Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 02

₫ 11 triệu

02/25/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 02

₫ 17 triệu

02/25/2020

Cho thuê Căn hộ  tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 02

₫ 20 triệu

02/25/2020

Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 02

₫ 15 tỷ

02/25/2020

Cho thuê Căn hộ  tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 02

38 m2
0
1
₫ 13 triệu

02/25/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 02

₫ 17 triệu

02/25/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 02

₫ 20 triệu

02/25/2020

Cho thuê Căn hộ  tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 03

70 m2
₫ 14.5 triệu

02/25/2020

Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 02

₫ 11 triệu

02/25/2020

Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 15

₫ 4.3 triệu

02/25/2020

Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 15

₫ 4.5 triệu

02/25/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 02

₫ 18 triệu

02/25/2020

Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 15

₫ 4.5 triệu

02/25/2020