Cho thuê Căn hộ tại Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh

16 - 30 của 338
Cho thuê Căn hộ  tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 10

25 m2
1
₫ 6.5 triệu

07/04/2020

Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 14

₫ 5.5 triệu

07/03/2020

Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 12

₫ 5 triệu

07/03/2020

Cho thuê Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 03

94 m2
3
2
₫ 16 triệu

07/03/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 03

94 m2
2
3
₫ 16 triệu

07/03/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 03

70 m2
2
2
₫ 14 triệu

07/03/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 03

70 m2
2
2
₫ 13 triệu

07/03/2020

Cho thuê Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 03

94 m2
3
2
₫ 16 triệu

07/03/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 03

75 m2
2
2
₫ 11 triệu

07/03/2020

Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 03

46 m2
1
1
₫ 7.1 triệu

07/03/2020

Cho thuê Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 03

98 m2
3
2
₫ 16 triệu

07/03/2020

Cho thuê Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 03

100 m2
3
32
₫ 15 triệu

07/03/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 03

70 m2
2
2
₫ 10.2 triệu

07/03/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 03

90 m2
2
2
₫ 15 tỷ

07/03/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 03

72 m2
2
2
₫ 16 triệu

07/03/2020