Cho thuê Căn hộ tại Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 402
Cho thê căn hộ 2PN, Giá tốt, chủ nhà thân thiện

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 10

80 m2
Đông Nam
2
2
₫ 12 triệu

05/13/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 03

65 m2
2
1
₫ 12 triệu

05/27/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 03

78 m2
2
2
₫ 12 triệu

05/27/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 03

83 m2
2
2
₫ 12.5 triệu

05/27/2020

Cho thuê Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 03

106 m2
3
2
₫ 12 triệu

05/27/2020

Cho thuê Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 03

106 m2
3
2
₫ 12 triệu

05/27/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 03

73 m2
2
2
₫ 12 triệu

05/27/2020

Cho thuê Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 03

106 m2
3
2
₫ 12 triệu

05/27/2020

Cho thuê Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 03

96 m2
3
2
₫ 13 triệu

05/27/2020

Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 14

₫ 2.4 triệu

05/27/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 14

₫ 7 triệu

05/27/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 10

75 m2
2
2
₫ 11 triệu

05/26/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 10

75 m2
2
2
₫ 10 triệu

05/26/2020