Cho thuê căn hộ tại Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 234
Cho Thuê Căn Hộ Sunny Plaza Gần Cv Gia Định

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 03

80 m2
Đông Nam
2
2
₫ 16 triệu

03/23/2020

Cho thuê Căn hộ  tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 10

₫ 6.5 triệu

04/01/2020

Cho thuê Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 07

88 m2
3
2
₫ 15 triệu

04/01/2020

Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 10

28 m2
1
1
₫ 6.5 triệu

04/01/2020

Cho thuê Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 10

95 m2
3
2
₫ 16 triệu

04/01/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 10

78 m2
2
2
₫ 16 triệu

04/01/2020

Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 10

28 m2
1
1
₫ 6.5 triệu

04/01/2020

Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 10

35 m2
1
1
₫ 7 triệu

04/01/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 10

73 m2
2
2
₫ 11.5 triệu

04/01/2020

Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 10

25 m2
1
1
₫ 6.5 triệu

04/01/2020

Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 10

25 m2
1
1
₫ 6.5 triệu

04/01/2020

Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 10

25 m2
1
1
₫ 6.5 triệu

04/01/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 10

72 m2
2
2
₫ 15 triệu

04/01/2020

Cho thuê Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 10

112 m2
3
2
₫ 15 triệu

04/01/2020