Cho thuê căn hộ tại Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 115
Cho thuê căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 22

₫ 16 triệu

09/29/2020

Cho thuê căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 22

₫ 8.5 triệu

09/29/2020

Cho thuê căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 22

41 m2
1
1
₫ 8 triệu

09/29/2020

Cho thuê căn hộ  tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 13

₫ 6 triệu

09/29/2020

Cho thuê căn hộ  tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 22

₫ 6.5 triệu

09/29/2020

Cho thuê căn hộ  tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 22

₫ 6.5 triệu

09/29/2020

Cho thuê căn hộ  tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 26

50 m2
₫ 5.8 triệu

09/29/2020

Cho thuê căn hộ  tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 25

₫ 5 triệu

09/29/2020

Cho thuê căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 22

₫ 55.4 triệu

09/29/2020

Cho thuê căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 22

₫ 11 triệu

09/28/2020

Cho thuê căn hộ  tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 26

₫ 6 triệu

09/28/2020

Cho thuê căn hộ  tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 26

₫ 15 triệu

09/28/2020

Cho thuê căn hộ  tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 22

₫ 27 triệu

09/28/2020

Cho thuê căn hộ  tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 21

₫ 20 triệu

09/28/2020

Cho thuê căn hộ  tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 01

85 m2
₫ 23 triệu

08/28/2020