Cho thuê Căn hộ tại Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 109
Cho thuê căn hộ cao cấp 3PN-86m

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 26

86.6 m2
Đông Nam
3
2
₫ 14 triệu

07/29/2020

Cho thuê Căn hộ 29 phòng ngủ tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 11

₫ 240 triệu

08/10/2020

Cho thuê Căn hộ  tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 22

54 m2
₫ 1.2 triệu

08/08/2020

Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 22

56 m2
1
1
₫ 1.3 triệu

08/08/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 22

89 m2
2
2
₫ 1.5 triệu

08/08/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 22

80 m2
2
2
₫ 1.3 triệu

08/08/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 22

80 m2
2
2
₫ 1.3 triệu

08/08/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 22

₫ 1.2 triệu

08/08/2020

Cho thuê Căn hộ  tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 05

₫ 12 triệu

08/07/2020

Cho thuê Căn hộ  tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 03

₫ 16 triệu

08/07/2020

Cho thuê Căn hộ  tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 13

₫ 4.7 triệu

08/07/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 03

60 m2
Nam
2
1
₫ 3.5 triệu

08/07/2020

Cho thuê Căn hộ  tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 13

₫ 1.3 triệu

08/07/2020