Cho thuê căn hộ tại Quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 59
Cho thuê Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường Bình Trị Đông B

85 m2
3
2
₫ 10 triệu

11/8/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường Tân Tạo

68 m2
Nam
2
0
₫ 6 triệu

11/7/2019

Cho thuê Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường Bình Trị Đông

66 m2
Nam
3
2
₫ 7.5 triệu

11/7/2019

Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường Tân Tạo

47 m2
Đông Bắc
1
1
₫ 4.5 triệu

11/7/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường Tân Tạo

48 m2
Tây Bắc
2
1
₫ 6 triệu

11/6/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường An Lạc A

62 m2
2
₫ 12 triệu

11/5/2019

Cho thuê Căn hộ  tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường An Lạc A

61 m2
₫ 12 triệu

11/5/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường Bình Trị Đông A

65 m2
2
2
₫ 11 triệu

10/30/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường Tân Tạo A

56 m2
2
2
₫ 5 triệu

10/28/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường Tân Tạo A

56 m2
2
2
₫ 5 triệu

10/28/2019

Cho thuê Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường Tân Tạo A

77 m2
3
2
₫ 7 tỷ

10/28/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường Tân Tạo A

56 m2
2
2
₫ 7 triệu

10/28/2019

Cho thuê Căn hộ  tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường An Lạc

72 m2
₫ 6 triệu

6/19/2019

Cho thuê Căn hộ  tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường An Lạc

72 m2
₫ 6 triệu

6/14/2019

Cho thuê Căn hộ  tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường Tân Tạo

72 m2
₫ 6 triệu

6/13/2019