Cho thuê căn hộ tại Quận 9, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 50
Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Phước Long B

₫ 4.5 triệu

12/14/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Phước Long A

68 m2
Đông Nam
2
2
₫ 8.5 triệu

12/14/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Phước Long A

68 m2
Đông Nam
2
2
₫ 6.5 triệu

12/14/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Phước Long A

68 m2
Đông Nam
2
2
₫ 8.5 triệu

12/14/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Phước Long A

67 m2
Đông Nam
2
2
₫ 6.5 triệu

12/14/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Phước Long A

70 m2
Đông Nam
2
2
₫ 6.5 triệu

12/14/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Phước Long A

68 m2
Đông Nam
2
2
₫ 8 triệu

12/14/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Phú Hữu

70 m2
Đông Nam
2
2
₫ 8 triệu

12/14/2019

Cho thuê Căn hộ  tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Hiệp Phú

65.86 m2
Đông Bắc
₫ 16 triệu

12/13/2019

Cho thuê Căn hộ  tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Hiệp Phú

₫ 8 triệu

12/13/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Hiệp Phú

53 m2
Đông Nam
2
1
₫ 6.5 triệu

12/13/2019

Cho thuê Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Phú Hữu

97 m2
3
2
₫ 12 triệu

12/12/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Tăng Nhơn Phú A

74 m2
Đông Bắc
2
1
₫ 9 triệu

12/11/2019

Cho thuê Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Phú Hữu

90 m2
Đông Nam
3
2
₫ 9.9 triệu

12/11/2019