Cho thuê căn hộ tại Quận 9, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 93
Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Phước Long A

69 m2
Đông Nam
2
2
₫ 9.5 triệu

11/20/2019

Cho thuê Căn hộ  tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Phước Long A

69 m2
₫ 9.5 triệu

11/20/2019

Cho thuê Căn hộ  tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Phước Long A

69 m2
₫ 8 triệu

11/20/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Phước Long A

69 m2
2
2
₫ 11 tỷ

11/20/2019

Cho thuê Căn hộ  tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Hiệp Phú

₫ 10 triệu

11/20/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Phước Long A

69 m2
Đông Nam
2
2
₫ 2.02 tỷ

11/19/2019

Cho thuê Căn hộ  tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Phú Hữu

₫ 10 triệu

11/18/2019

Cho thuê Căn hộ  tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Phú Hữu

75 m2
₫ 7 triệu

11/18/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Phú Hữu

40 m2
Đông Nam
2
1
₫ 4 triệu

11/18/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Phú Hữu

60 m2
Đông Nam
2
2
₫ 4 triệu

11/18/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Phú Hữu

69 m2
2
2
₫ 7.5 triệu

11/18/2019

Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Phú Hữu

₫ 9 triệu

11/18/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Phú Hữu

₫ 10 triệu

11/18/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Phước Long A

68 m2
Đông Nam
2
2
₫ 8.5 triệu

11/15/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Phước Long A

68 m2
Đông Nam
2
2
₫ 8.5 triệu

11/15/2019