Cho thuê Căn hộ tại Quận 9, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 216
Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Tăng Nhơn Phú A

74 m2
Đông Bắc
2
1
₫ 9 triệu

05/25/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Phước Long A

69 m2
Đông Nam
2
2
₫ 7.5 triệu

05/25/2020

Cho thuê Căn hộ tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Phú Hữu

₫ 14 triệu

05/23/2020

Cho thuê Căn hộ tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Phú Hữu

₫ 5 triệu

05/23/2020

Cho thuê Căn hộ tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Phú Hữu

₫ 6 triệu

05/23/2020

Cho thuê Căn hộ tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Phú Hữu

₫ 6.3 triệu

05/23/2020

Cho thuê Căn hộ tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Phú Hữu

₫ 4.5 triệu

05/23/2020

Cho thuê Căn hộ tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Phú Hữu

₫ 6.5 triệu

05/23/2020

Cho thuê Căn hộ tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Phú Hữu

₫ 4.5 triệu

05/23/2020

Cho thuê Căn hộ tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Phú Hữu

₫ 4.5 triệu

05/23/2020

Cho thuê Căn hộ tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Phú Hữu

₫ 6 triệu

05/23/2020

Cho thuê Căn hộ tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Phú Hữu

₫ 5.5 triệu

05/23/2020

Cho thuê Căn hộ tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Phú Hữu

₫ 5.5 triệu

05/23/2020

Cho thuê Căn hộ tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Phú Hữu

₫ 4.5 triệu

05/23/2020

Cho thuê Căn hộ tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Phú Hữu

₫ 4.5 triệu

05/23/2020