Cho thuê Căn hộ tại Quận 8, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 199
Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 16

52 m2
2
2
₫ 1.4 tỷ

08/13/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 06

72 m2
Đông Bắc
2
2
₫ 12 triệu

08/13/2020

Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 06

₫ 6.5 triệu

08/12/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 06

₫ 7 triệu

08/12/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 05

₫ 9 triệu

08/12/2020

Cho thuê Căn hộ  tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 05

97 m2
₫ 16 triệu

08/12/2020

Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 16

46 m2
Tây
1
1
₫ 6.5 triệu

08/12/2020

Cho thuê Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 05

₫ 13 triệu

08/12/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 06

64 m2
Đông Nam
2
2
₫ 9 triệu

08/12/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 06

85 m2
Đông Nam
2
2
₫ 7 triệu

08/12/2020

Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 08

52 m2
Đông Nam
1
1
₫ 8 triệu

08/12/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 16

86 m2
Đông Nam
2
2
₫ 6 triệu

08/12/2020

Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 05

₫ 7 triệu

08/12/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 16

₫ 7.5 triệu

08/12/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 16

70 m2
Tây
2
2
₫ 8.5 triệu

08/12/2020