Mua bán căn hộ tại Huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội

1 - 15 của 678
Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Hưng

68 m2
2
2
₫ 13.5 triệu

12/06/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Hưng

₫ 11.5 triệu

12/06/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Hưng

₫ 18 triệu

12/06/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Phú Thuận

70 m2
2
2
₫ 12 triệu

12/06/2019

Cho thuê Căn hộ  tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Hưng

₫ 12 triệu

12/06/2019

Cho thuê Căn hộ  tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Phú Thuận

98 m2
₫ 8 triệu

12/06/2019

Cho thuê Căn hộ  tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Phú Thuận

98 m2
₫ 8 triệu

12/06/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Quy

₫ 12 triệu

12/06/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Bình Thuận

₫ 10 triệu

12/06/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Phú Mỹ

₫ 8 triệu

12/06/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phú

₫ 10 triệu

12/06/2019

Cho thuê Căn hộ  tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Phú Mỹ

97 m2
₫ 6 triệu

12/06/2019

Cho thuê Căn hộ  tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Phú Mỹ

97 m2
₫ 8.5 triệu

12/06/2019

Cho thuê Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Hưng

₫ 18 triệu

12/06/2019

Cho thuê Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Hưng

106 m2
Đông Bắc
3
2
₫ 9.5 triệu

12/06/2019