Mua bán đất nền tại Việt Nam

1 - 15 của 792
Cho thuê căn hộ 160m2. 1 phòng khách, 3 phòng ngủ. 1 Kho. 1 Phòn ...

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Phú Mỹ

160 m2
Đông
3
4
₫ 14 triệu

11/8/2019

Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Hưng

35 m2
Đông Bắc
1
1
₫ 5 triệu

11/12/2019

Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Hưng

35 m2
Đông Bắc
1
1
₫ 5 triệu

11/12/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Hưng

73 m2
Đông Bắc
2
2
₫ 8.5 triệu

11/12/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Thuận Ðông

65 m2
Đông Nam
2
1
₫ 7.5 triệu

11/12/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Hưng

63 m2
2
1
₫ 7 triệu

11/12/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Kiểng

65 m2
Đông Nam
2
1
₫ 7 triệu

11/12/2019

Cho thuê Căn hộ  tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

136 m2
₫ 55 triệu

11/12/2019

Cho thuê Căn hộ  tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

90 m2
₫ 50 triệu

11/12/2019

Cho thuê Căn hộ  tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

410 m2
₫ 110 triệu

11/12/2019

Cho thuê Căn hộ  tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

90 m2
₫ 50 triệu

11/12/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Hưng

₫ 14.5 triệu

11/12/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Hưng

65 m2
Đông Bắc
2
2
₫ 7.5 triệu

11/12/2019

Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Hưng

35 m2
Đông Bắc
1
1
₫ 5 triệu

11/12/2019

Cho thuê Căn hộ  tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

₫ 20 triệu

11/12/2019