Cho thuê Căn hộ tại Quận 6, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 76
Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 03

₫ 12.5 triệu

08/08/2020

Cho thuê Căn hộ  tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 11

75 m2
₫ 10 triệu

08/08/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 11

100 m2
2
2
₫ 12 triệu

08/08/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 09

82 m2
2
2
₫ 8 triệu

08/08/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 13

₫ 7.5 triệu

08/08/2020

Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 08

₫ 4.7 triệu

08/07/2020

Cho thuê Căn hộ  tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 08

₫ 4 triệu

08/07/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 02

61 m2
2
1
₫ 8 triệu

08/07/2020

Cho thuê Căn hộ  tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 01

₫ 12.5 triệu

08/07/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 02

₫ 12 triệu

08/07/2020

Cho thuê Căn hộ  tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 10

75 m2
₫ 8.5 triệu

08/07/2020

Cho thuê Căn hộ  tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 11

70 m2
₫ 8 triệu

08/07/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 01

62 m2
2
1
₫ 8 triệu

08/06/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 05

₫ 10 triệu

08/06/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 03

₫ 6.5 triệu

08/06/2020