Cho thuê căn hộ tại Quận 6, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 59
Cho thuê căn hộ Q6 - 83m2 nội thất cơ bản

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 03

83 m2
Đông Nam
2
2
₫ 15 triệu

11/20/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 01

81.7 m2
2
2
₫ 13 triệu

11/21/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 13

50 m2
Bắc
2
1
₫ 7 triệu

11/21/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 11

82.85 m2
Bắc
2
2
₫ 10 triệu

11/20/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 11

108 m2
2
₫ 15 triệu

11/20/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 11

86 m2
2
₫ 11 triệu

11/20/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 11

82 m2
Đông Nam
2
2
₫ 10 triệu

11/20/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 11

86 m2
2
2
₫ 1 tỷ

11/20/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 11

86 m2
2
2
₫ 1 tỷ

11/20/2019

Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 10

₫ 4.5 triệu

11/18/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 14

₫ 8.5 triệu

11/18/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 13

60 m2
2
2
₫ 7 triệu

11/16/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 11

86 m2
Đông Nam
2
2
₫ 14 triệu

11/15/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 11

102 m2
Đông Nam
2
2
₫ 10 triệu

11/15/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 11

97 m2
Tây Nam
2
2
₫ 14 triệu

11/15/2019