Cho thuê căn hộ tại Quận 6, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 of 54
Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 13

35 m2
1
1
₫ 3.5 mill

01/19/2020

Cho thuê Căn hộ  tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 11

86 m2
₫ 10.5 mill

01/16/2020

Cho thuê Căn hộ  tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 11

79 m2
₫ 11 mill

01/16/2020

Cho thuê Căn hộ  tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 11

82 m2
₫ 11.5 mill

01/16/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 14

61 m2
2
2
₫ 8.5 mill

01/15/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 14

63 m2
2
2
₫ 8 mill

01/15/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 14

61 m2
2
2
₫ 8 mill

01/15/2020

Cho thuê Căn hộ  tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 02

362 m2
Bắc
₫ 8 mill

01/15/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 11

96 m2
Đông Nam
2
2
₫ 10 mill

01/14/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 11

102 m2
Đông Nam
2
2
₫ 10 mill

01/14/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 11

83 m2
Đông Nam
2
2
₫ 9 mill

01/14/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 11

97 m2
Tây Nam
2
2
₫ 14 mill

01/14/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 11

86 m2
Đông Nam
2
2
₫ 9.5 mill

01/14/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 11

82 m2
Đông Bắc
2
2
₫ 13.5 mill

01/14/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 11

86 m2
Tây Nam
2
2
₫ 13.5 mill

01/14/2020