Cho thuê căn hộ tại Quận 5, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 32
Cho thuê Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 11

70 m2
3
2
₫ 8 triệu

12/05/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 04

90 m2
Đông Nam
2
2
₫ 25 triệu

12/04/2019

Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 04

38 m2
1
1
₫ 13 triệu

12/04/2019

Cho thuê Căn hộ  tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 04

47 m2
Đông Nam
₫ 12 triệu

12/04/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 09

₫ 12 triệu

12/02/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 01

72 m2
2
₫ 12 triệu

12/02/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 02

87 m2
2
₫ 12 triệu

12/02/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 04

80 m2
2
2
₫ 23 triệu

11/29/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 11

86 m2
2
2
₫ 14 triệu

11/26/2019

Cho thuê Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 01

90 m2
3
2
₫ 12 triệu

11/26/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 01

₫ 11 triệu

11/26/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 01

72 m2
2
₫ 11 triệu

11/26/2019

Cho thuê Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 12

₫ 20 triệu

11/25/2019

Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 04

37 m2
Tây Bắc
1
1
₫ 10 triệu

11/25/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 04

38 m2
Tây Bắc
2
2
₫ 12 triệu

11/25/2019