Cho thuê căn hộ tại Quận 5, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 32
Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 11

₫ 13 triệu

11/22/2019

Cho thuê Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 12

₫ 23.5 tỷ

11/22/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 11

₫ 14 triệu

11/21/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 04

74 m2
2
2
₫ 21 triệu

11/21/2019

Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 01

₫ 10 triệu

11/21/2019

Cho thuê Căn hộ  tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 01

₫ 10 triệu

11/19/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 04

80 m2
2
2
₫ 23 triệu

11/18/2019

Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 04

38 m2
1
1
₫ 13 triệu

11/18/2019

Cho thuê Căn hộ  tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 04

47 m2
Đông Nam
₫ 12 triệu

11/18/2019

Cho thuê Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 01

90 m2
3
2
₫ 12 triệu

11/16/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 11

86 m2
2
2
₫ 14 triệu

11/16/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 04

90 m2
Đông Nam
2
2
₫ 25 triệu

11/15/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 09

₫ 12 triệu

11/12/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 09

70 m2
2
₫ 11.5 triệu

11/09/2019

Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 04

37 m2
Đông Nam
1
1
₫ 13 triệu

11/08/2019