Cho thuê Căn hộ tại Quận 5, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 61
Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 02

₫ 13.5 triệu

07/04/2020

Cho thuê Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 11

₫ 18 triệu

07/03/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 01

₫ 9 triệu

07/03/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 01

72 m2
2
1
₫ 10 triệu

07/03/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 04

₫ 22 triệu

07/03/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 01

60 m2
2
1
₫ 10 triệu

07/03/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 01

₫ 10 triệu

07/03/2020

Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 01

₫ 5.5 triệu

07/03/2020

Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 01

₫ 5.5 triệu

07/01/2020

Cho thuê Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 12

₫ 17.5 triệu

07/01/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 09

65 m2
Đông Nam
2
1
₫ 12 triệu

07/01/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 09

60 m2
2
1
₫ 10 triệu

06/30/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 04

73 m2
2
2
₫ 20 triệu

06/30/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 04

79 m2
2
2
₫ 22 triệu

06/30/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 04

80 m2
2
2
₫ 22 triệu

06/30/2020