Cho thuê Căn hộ tại Quận 4, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 409
Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 01

₫ 13 triệu

08/13/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 06

₫ 14 triệu

08/13/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 12

₫ 15.5 triệu

08/13/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 01

70 m2
2
2
₫ 16 triệu

08/13/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 06

₫ 15 triệu

08/13/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 18

80 m2
2
2
₫ 15.5 triệu

08/12/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 06

80 m2
2
2
₫ 15 triệu

08/12/2020

Cho thuê Căn hộ  tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 06

₫ 34 triệu

08/12/2020

Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 12

35 m2
1
1
₫ 13 triệu

08/12/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 06

65 m2
Đông Bắc
2
2
₫ 23 triệu

08/12/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 06

65 m2
Đông Bắc
2
2
₫ 18 triệu

08/12/2020

Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 02

45 m2
Tây Nam
1
1
₫ 15 triệu

08/12/2020

Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 06

35 m2
1
1
₫ 12 triệu

08/12/2020

Cho thuê Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 12

87 m2
Tây Bắc
3
2
₫ 23 triệu

08/12/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 12

64 m2
Tây Nam
2
2
₫ 20 triệu

08/12/2020