Cho thuê căn hộ tại Phường 06, Quận 4

1 - 15 của 71
Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 06

₫ 20 triệu

11/16/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 06

65 m2
2
1
₫ 17 triệu

11/15/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 06

75 m2
2
2
₫ 22 triệu

11/14/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 06

65 m2
2
2
₫ 23 triệu

11/14/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 06

65 m2
2
₫ 20 triệu

11/14/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 06

65 m2
2
2
₫ 23 triệu

11/14/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 06

75 m2
2
2
₫ 25 triệu

11/14/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 06

72 m2
2
2
₫ 22 triệu

11/14/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 06

73 m2
2
2
₫ 22 triệu

11/14/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 06

75 m2
2
2
₫ 23 triệu

11/14/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 06

80 m2
2
2
₫ 19 triệu

11/13/2019

Cho thuê Căn hộ  tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 06

58 m2
₫ 20 triệu

11/12/2019

Cho thuê Căn hộ  tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 06

30 m2
₫ 13.5 triệu

11/12/2019

Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 06

74 m2
1
2
₫ 28 triệu

11/12/2019

Cho thuê Căn hộ  tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 06

30 m2
₫ 10 triệu

11/12/2019