Cho thuê căn hộ tại Quận 4, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 369
Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 01

71 m2
2
2
₫ 16 triệu

12/06/2019

Cho thuê Căn hộ  tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 01

50 m2
₫ 8 triệu

12/06/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 01

75 m2
2
1
₫ 16 triệu

12/06/2019

Cho thuê Căn hộ  tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 01

80 m2
₫ 16 triệu

12/06/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 01

76 m2
Đông
2
2
₫ 13 triệu

12/06/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 01

74 m2
2
1
₫ 9 triệu

12/06/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 01

₫ 17 triệu

12/06/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 01

72 m2
2
2
₫ 16 triệu

12/06/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 06

30 m2
2
2
₫ 10 triệu

12/06/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 06

74 m2
2
2
₫ 23 triệu

12/06/2019

Cho thuê Căn hộ  tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 06

27 m2
₫ 10 triệu

12/06/2019

Cho thuê Căn hộ  tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 06

30 m2
₫ 13.5 triệu

12/06/2019

Cho thuê Căn hộ  tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 06

27 m2
₫ 14 triệu

12/06/2019

Cho thuê Căn hộ  tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 06

30 m2
₫ 13 triệu

12/06/2019