Cho thuê căn hộ tại Quận 4, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 471
TOP
₫ 23 triệu

02/21/2020

TOP
Cần cho thuê căn hộ hạng sang Millenium, quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 06

74 m2
2
2
₫ 21 triệu

02/17/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 01

76 m2
2
2
₫ 13 triệu

02/24/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 01

87 m2
2
2
₫ 14.5 triệu

02/24/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 01

69 m2
2
2
₫ 13 triệu

02/24/2020

Cho thuê Căn hộ  tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 01

₫ 18 triệu

02/24/2020

Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 01

72 m2
Tây
1
2
₫ 17 triệu

02/24/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 12

82 m2
Đông
2
2
₫ 14 triệu

02/24/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 18

72 m2
2
2
₫ 16 triệu

02/24/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 06

75 m2
2
2
₫ 23 triệu

02/24/2020