Cho thuê Căn hộ tại Quận 4, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 593
Cho thuê căn hộ 4pn, 3wc, quận 4, Hoàng Diệu

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 08

110 m2
Tây
4
3
₫ 14.8 triệu

05/24/2020

Cho thuê Căn hộ  tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 01

65 m2
₫ 16.5 triệu

05/25/2020

Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 01

₫ 10.5 triệu

05/25/2020

Cho thuê Căn hộ  tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 06

₫ 12.5 triệu

05/25/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 01

₫ 8.5 triệu

05/25/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 02

₫ 17 triệu

05/25/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 01

₫ 12 triệu

05/25/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 01

₫ 12 triệu

05/25/2020

Cho thuê Căn hộ  tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 06

₫ 7 triệu

05/25/2020

Cho thuê Căn hộ  tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 01

92 m2
Tây
0
0
₫ 23 triệu

04/16/2020

Cho thuê Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 06

97 m2
3
2
₫ 24 triệu

05/25/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 06

74 m2
2
2
₫ 18 triệu

05/25/2020

Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 06

26 m2
1
1
₫ 9 triệu

05/25/2020

Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 01

₫ 8 triệu

05/24/2020

Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 01

₫ 8 triệu

05/24/2020