Cho thuê căn hộ tại Quận 4, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 468
Cho thuê Căn hộ  tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 01

52 m2
₫ 15 tỷ

12/15/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 01

67 m2
2
1
₫ 16 triệu

12/15/2019

Cho thuê Căn hộ  tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 01

60 m2
₫ 11 triệu

12/15/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 01

75 m2
2
2
₫ 12 tỷ

12/15/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 01

65 m2
2
₫ 18 triệu

12/14/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 01

80 m2
2
₫ 23 triệu

12/14/2019

Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 01

56 m2
1
1
₫ 16 triệu

12/14/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 01

72 m2
2
2
₫ 17 triệu

12/14/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 01

78 m2
2
₫ 20 triệu

12/14/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 01

65 m2
2
₫ 17 triệu

12/14/2019

Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 01

58 m2
1
1
₫ 16 triệu

12/14/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 01

100 m2
2
2
₫ 25 triệu

12/14/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 01

73 m2
2
2
₫ 23 triệu

12/14/2019

Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 02

53 m2
1
1
₫ 13 triệu

12/14/2019