Cho thuê căn hộ tại Quận 4, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 286
TOP
₫ 23 triệu

03/26/2020

Cho thuê căn hộ chung cư Quận 4, Hoàng Diệu, 3PN, 2WC

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 08

110 m2
4
3
₫ 16 triệu

03/21/2020

Cho thuê Căn hộ  tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 06

27 m2
₫ 13 triệu

04/01/2020

Cho thuê Căn hộ  tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 01

70 m2
₫ 18 triệu

04/01/2020

Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 06

30 m2
1
1
₫ 13 triệu

04/01/2020

Cho thuê Căn hộ  tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 01

70 m2
₫ 14 triệu

04/01/2020

Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 06

74 m2
1
2
₫ 28 triệu

04/01/2020

Cho thuê Căn hộ  tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 12

74 m2
₫ 22 triệu

04/01/2020

Cho thuê Căn hộ  tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 01

69 m2
₫ 14 triệu

04/01/2020

Cho thuê Căn hộ  tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 01

80 m2
₫ 14 triệu

04/01/2020

Cho thuê Căn hộ  tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 18

80 m2
₫ 16 triệu

04/01/2020

Cho thuê Căn hộ  tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 12

88 m2
₫ 7.5 tỷ

04/01/2020

Cho thuê Căn hộ  tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 10

100 m2
₫ 14 triệu

03/30/2020

Cho thuê Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 01

100 m2
3
3
₫ 14 triệu

03/30/2020

Cho thuê Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 01

98 m2
3
3
₫ 14 triệu

03/30/2020