Cho thuê căn hộ tại Quận 3, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 37
Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 12

81 m2
2
2
₫ 14 triệu

11/15/2019

Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 06

₫ 15 triệu

11/14/2019

Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 11

64 m2
1
1
₫ 9 triệu

11/14/2019

Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 10

35 m2
1
1
₫ 6 triệu

11/14/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 06

81 m2
2
2
₫ 42 triệu

11/14/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 06

90 m2
2
2
₫ 15.5 triệu

11/14/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 06

80 m2
2
2
₫ 14 triệu

11/14/2019

Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 05

35 m2
1
1
₫ 8 triệu

11/14/2019

Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 06

76 m2
1
1
₫ 17 triệu

11/14/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 09

90 m2
2
2
₫ 15 triệu

11/14/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 09

82 m2
2
2
₫ 15 triệu

11/14/2019

Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 13

81 m2
1
2
₫ 15 triệu

11/14/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 12

80 m2
2
2
₫ 14 triệu

11/14/2019

Cho thuê Căn hộ  tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 04

50 m2
₫ 8 triệu

11/13/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 09

85 m2
2
2
₫ 15 triệu

11/13/2019