Cho thuê Căn hộ tại Quận 3, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 47
Cho thuê Căn hộ  tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 02

₫ 10 triệu

07/02/2020

Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 09

₫ 7.5 triệu

07/01/2020

Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 14

₫ 8 triệu

07/01/2020

Cho thuê Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 10

₫ 17 triệu

07/01/2020

Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 06

40 m2
1
1
₫ 10.5 triệu

07/01/2020

Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 13

50 m2
1
1
₫ 14 triệu

06/30/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 10

₫ 12 triệu

06/30/2020

Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 11

40 m2
1
1
₫ 11 triệu

06/29/2020

Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 12

₫ 8 triệu

06/29/2020

Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 06

₫ 8.5 triệu

06/24/2020

Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 09

₫ 8.2 triệu

06/24/2020

Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 12

30 m2
1
1
₫ 6 triệu

06/24/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 12

81 m2
2
2
₫ 14 triệu

06/24/2020

Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 09

₫ 7.5 triệu

06/22/2020

Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 07

₫ 7.2 triệu

06/22/2020