Cho thuê Căn hộ tại Quận 2, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 328
Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

45 m2
1
1
₫ 13 triệu

05/25/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình Trưng Tây

89 m2
2
2
₫ 21.5 triệu

05/25/2020

Cho thuê Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình Trưng Tây

118 m2
3
2
₫ 35 triệu

05/25/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình Khánh

₫ 17 triệu

05/25/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình Khánh

₫ 18 triệu

05/25/2020

Cho thuê Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Lợi Ðông

150 m2
3
2
₫ 50 triệu

05/24/2020

Cho thuê Căn hộ  tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

₫ 8 triệu

05/24/2020

Cho thuê Căn hộ  tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

88 m2
₫ 29 triệu

05/22/2020

Cho thuê Căn hộ  tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thủ Thiêm

90 m2
₫ 18 triệu

05/22/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

56 m2
Đông Nam
2
1
₫ 10 triệu

05/22/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

76 m2
Tây Nam
2
2
₫ 12.5 triệu

05/22/2020

Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

56 m2
1
1
₫ 12 triệu

05/22/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình Trưng Tây

89 m2
2
2
₫ 20 triệu

05/22/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình Trưng Tây

92 m2
2
2
₫ 25.6 triệu

05/22/2020

Cho thuê Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình Trưng Tây

124 m2
3
2
₫ 42 triệu

05/22/2020