Cho thuê căn hộ tại Quận 2, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 419
Chính chủ cho thuê Office Masteri An Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

30 m2
Nam
1
₫ 11.5 triệu

11/20/2019

Cho Thuê Căn Hộ Cao Cấp Sadora, Khu Đô Thị Sala, Q2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Lợi Ðông

88 m2
2
2
₫ 20 triệu

11/03/2019

Cho thuê Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

100 m2
3
2
₫ 20 triệu

11/21/2019

Cho thuê Căn hộ  tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

49 m2
₫ 12 triệu

11/21/2019

Cho thuê Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

97 m2
Tây Bắc
3
2
₫ 12 triệu

11/21/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

70 m2
2
2
₫ 7.5 triệu

11/21/2019

Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

₫ 7.5 triệu

11/21/2019

Cho thuê Căn hộ  tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

45 m2
₫ 15 triệu

11/21/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

₫ 12 triệu

11/21/2019

Cho thuê Căn hộ  tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

28 m2
₫ 9 triệu

11/21/2019

Cho thuê Căn hộ  tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

35 m2
₫ 18 triệu

11/21/2019

Cho thuê Căn hộ  tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

₫ 3.1 tỷ

11/21/2019

Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

₫ 9 triệu

11/21/2019

Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

₫ 16 triệu

11/21/2019

Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

51 m2
1
1
₫ 16 triệu

11/21/2019