Cho thuê căn hộ tại Quận 2, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 164
Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình An

73 m2
Bắc
2
2
₫ 9 triệu

01/19/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Cát Lái

60 m2
Nam
2
1
₫ 5.5 triệu

01/18/2020

Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Cát Lái

₫ 10 triệu

01/18/2020

Cho thuê Căn hộ  tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

₫ 18 triệu

01/18/2020

Cho thuê Căn hộ 4 phòng ngủ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

146 m2
4
4
₫ 40 triệu

01/18/2020

Cho thuê Căn hộ  tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

70 m2
₫ 19.5 triệu

01/18/2020

Cho thuê Căn hộ  tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

120 m2
₫ 32 triệu

01/18/2020

Cho thuê Căn hộ  tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình Trưng Tây

103 m2
₫ 10 triệu

01/18/2020

Cho thuê Căn hộ  tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình Trưng Tây

77 m2
₫ 10 triệu

01/18/2020

Cho thuê Căn hộ  tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình Trưng Ðông

69 m2
₫ 10 triệu

01/18/2020

Cho thuê Căn hộ  tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình Trưng Tây

90 m2
₫ 12 triệu

01/18/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình Trưng Tây

81 m2
2
₫ 9 triệu

01/18/2020

Cho thuê Căn hộ  tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thạnh Mỹ Lợi

50 m2
₫ 12 triệu

01/18/2020

Cho thuê Căn hộ  tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

50 m2
₫ 12 triệu

01/18/2020

Cho thuê Căn hộ  tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

60 m2
₫ 18 triệu

01/18/2020