Cho thuê Căn hộ tại Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 220
Cho thuê Căn hộ  tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Nghé

74 m2
Đông Bắc
₫ 5 tỷ

07/16/2020

Cho thuê Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Cô Giang

₫ 17 triệu

07/16/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Cô Giang

₫ 12 triệu

07/16/2020

Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Ða Kao

₫ 12 triệu

07/16/2020

Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Ða Kao

₫ 8 triệu

07/16/2020

Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Thành

₫ 13 triệu

07/16/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Nghé

₫ 25 triệu

07/16/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Nghé

₫ 20 triệu

07/16/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Nghé

₫ 22 triệu

07/16/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Nghé

₫ 78 triệu

07/16/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Nguyễn Cư Trinh

₫ 10 triệu

07/15/2020

Cho thuê Căn hộ  tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Ða Kao

₫ 7 triệu

07/15/2020

Cho thuê Căn hộ  tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Phạm Ngũ Lão

90 m2
₫ 14 triệu

07/15/2020

Cho thuê Căn hộ  tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Ða Kao

₫ 8.5 triệu

07/15/2020

Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Cô Giang

₫ 10 triệu

07/15/2020