Mua bán bất động sản tại Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

1 - 15 của 29
Cho thuê Căn hộ tại Quận 11

TP.Hồ Chí Minh, Quận 11, Phường 05

70 m2
₫ 10 triệu

02/22/2020

Cho thuê Căn hộ tại Quận 11

TP.Hồ Chí Minh, Quận 11, Phường 03

80 m2
₫ 9 triệu

02/22/2020

Cho thuê Căn hộ tại Quận 11

TP.Hồ Chí Minh, Quận 11, Phường 15

72 m2
₫ 12 triệu

02/22/2020

Cho thuê Căn hộ tại Quận 11

TP.Hồ Chí Minh, Quận 11, Phường 07

70 m2
₫ 14 triệu

02/22/2020

Cho thuê Căn hộ tại Quận 11

TP.Hồ Chí Minh, Quận 11, Phường 05

72 m2
₫ 9 triệu

02/22/2020

Cho thuê Căn hộ tại Quận 11

TP.Hồ Chí Minh, Quận 11, Phường 15

61 m2
₫ 12 triệu

02/22/2020

Cho thuê Căn hộ tại Quận 11

TP.Hồ Chí Minh, Quận 11, Phường 04

80 m2
₫ 12.5 triệu

02/22/2020

Cho thuê Căn hộ tại Quận 11

TP.Hồ Chí Minh, Quận 11, Phường 01

75 m2
₫ 11.5 triệu

02/22/2020

Cho thuê Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận 11

TP.Hồ Chí Minh, Quận 11, Phường 14

81 m2
3
2
₫ 15 triệu

02/20/2020

Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 11

TP.Hồ Chí Minh, Quận 11, Phường 13

20 m2
1
1
₫ 3 triệu

02/19/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 11

TP.Hồ Chí Minh, Quận 11, Phường 05

67 m2
2
₫ 8 triệu

02/19/2020

Cho thuê Căn hộ tại Quận 11

TP.Hồ Chí Minh, Quận 11, Phường 15

93 m2
₫ 22 triệu

02/18/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 11

TP.Hồ Chí Minh, Quận 11, Phường 15

₫ 13 triệu

02/13/2020

Cho thuê Căn hộ tại Quận 11

TP.Hồ Chí Minh, Quận 11, Phường 15

₫ 3.7 triệu

02/13/2020

Cho thuê Căn hộ tại Quận 11

TP.Hồ Chí Minh, Quận 11, Phường 03

74 m2
₫ 10.5 triệu

02/12/2020