Mua bán căn hộ tại Phường Trưng Nhị, Thị xã Phúc Yên

1 - 15 của 31
Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 14

70 m2
2
2
₫ 17 triệu

11/21/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 12

83 m2
2
2
₫ 20 triệu

11/21/2019

Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 14

₫ 15 triệu

11/21/2019

Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 14

50 m2
1
1
₫ 15 triệu

11/21/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 14

₫ 12 triệu

11/20/2019

Cho thuê Căn hộ  tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 12

₫ 25 triệu

11/19/2019

Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 14

30 m2
1
1
₫ 7.7 triệu

11/19/2019

Cho thuê Căn hộ  tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 14

₫ 30 triệu

11/19/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 12

60 m2
2
1
₫ 19 triệu

11/19/2019

Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 12

57 m2
1
1
₫ 16 triệu

11/19/2019

Cho thuê Căn hộ  tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 14

45 m2
₫ 9 triệu

11/19/2019

Cho thuê Căn hộ  tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 01

107 m2
₫ 28 triệu

11/19/2019

Cho thuê Căn hộ  tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 14

35 m2
₫ 7 triệu

11/19/2019

Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 12

53 m2
1
1
₫ 16 triệu

11/17/2019